Lớp 3

Các dạng bài tập toán lớp 3 từ cơ bản đến nâng cao

Rate this post

Chào mừng các em đã đến với bài giảng ngày hôm nay! Vậy là chúng ta sắp kết thúc chương trình học 3 rồi! Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi cuối học kì 2 sắp tới, hãy nắm vững toàn bộ lý thuyết và cách giải các dạng bài tập toán lớp 3 được tổng hợp trong bài viết này nhé!

Mục tiêu:

  • Nhớ lại các dạng bài đã học ở lớp 3.
  • Giải được các bài tập từ cơ bản đến nâng cao trong chương trình toán lớp 3.

Tổng hợp lý thuyết các dạng bài tập toán lớp 3

Các dạng bài tập toán lớp 3 trải dài trên 3 chủ đề về số học, đại lượng và hình học. Chia làm 6 dạng bài từ cơ bản đến nâng cao. Tại bài viết này, Wikihoctap tài liệu sẽ giúp các em học sinh tổng hợp lại 3 dạng toán nền tảng cơ bản nhất.

Chúng là những bài toán cơ sở để phát triển các dạng bài tập toán lớp 3 còn lại. Các con có thể dựa vào phần tổng hợp phương pháp giải dưới đây. Để giải quyết các vấn đề của mình.

Dạng toán liên quan đến rút về đơn vị

Các bước giải toán

Dạng toán này được giải theo 3 bước cơ bản

Bước 1: Tóm tắt

Sau khi đọc đề bài, bước đầu tiên học sinh cần làm là tóm tắt lại đề bài. Lấy trọng tâm là các con số dữ kiện có sẵn của đề bài. Dựa sát vào yêu cầu cuối cùng của bài toán. Và đưa ra phần tóm tắt ngắn gọn, hỗ trợ tốt nhất cho lời giải.

Bước 2: Tìm giá trị của từng đơn vị trong bài toán

Bước 3: Tính toán, tìm giá trị theo yêu cầu

Bài tập ví dụ

Bài 1: Có 5 chiếc thùng đựng được tất cả 50 quả táo. Hỏi: 7 chiếc thùng như vậy có thể đựng được tất cả bao nhiêu quả táo?

Bài 2: Bạn An đếm số quyển sách có trên giá. Nếu đếm theo chục thì được tất cả 6 chục quyển sách. Hỏi: nếu Bạn An đếm theo tá thì được bao nhiêu tá sách?

Đáp án tham khảo

Bài 1: Tóm tắt

5 thùng: 50 quả táo

7 thùng: ? quả táo

Bài giải

Số quả táo có trong mỗi thùng là

50 : 5 = 10 (quả táo)

Số quả táo có trong 7 chiếc thùng là:

7 x 10 = 70 (quả táo)

Đáp số: 70 quả táo

Bài 2: Tóm tắt

Số quyển sách: 6 chục.

Số quyển sách: ? tá.

Theo đề bài, ta có:

6 chục = 6 x 10 = 60 (quyển sách)

Vậy số sách có trên giá là 60 quyển sách.

Một tá = 12. Vậy, số tá sách trên giá là:

60 : 12 = 5 (tá sách)

Đáp số: 5 tá sách

Dạng toán liên quan đến ý nghĩa phép nhân và phép chia

Các bước giải toán

Bước 1: Tóm tắt

Sau khi đọc đề bài, bước đầu tiên học sinh cần làm là tóm tắt lại đề bài. Lấy trọng tâm là các con số dữ kiện có sẵn của đề bài. Dựa sát vào yêu cầu cuối cùng của bài toán. Và đưa ra phần tóm tắt ngắn gọn, hỗ trợ tốt nhất cho lời giải.

Bước 2: Tiến hành thực hiện các phép tính thích hợp nhất để tìm ra kết quả. Viết lời giải.

Với bước hai, điều học sinh dễ nhầm lẫn và tốn nhiều thời gian suy nghĩ nhất đó là phần câu trả lời của các bước giải. Vì vậy, cần theo sát bước 1, làm theo định hướng ban đầu của đề bài.

Bước 3: Đáp số

Cuối cùng của một dạng toán là phần kết luận. Phần này thông thường sẽ chiếm khoảng 0,25 điểm trong đề thi.

Bài tập ví dụ

Bài 1: Có 5 nhà sách như nhau chứa tổng cộng 720 quyển sách, mỗi nhà sách có 6 giá sách. Hỏi mỗi giá sách có bao nhiêu quyển sách?

Bài 2: Có 10 bạn nhỏ đi mua bút, mỗi bạn mua 5 chiếc bút bi xanh và 4 chiếc bút bi đỏ. Hỏi 10 bạn mua tất cả bao nhiêu chiếc bút?

Đáp án tham khảo

Bài 1: Có tất cả số giá sách trong 5 nhà sách là:

5 x 6 = 30 (giá sách)

Mỗi giá sách chứa số quyển sách là:

720 : 30 = 24 (quyển sách)

Đáp số: 24 quyển sách

Bài 2: Mỗi bạn mua tổng số chiếc bút bi là:

5 + 4 = 9 (chiếc bút bi)

10 bạn mua tất cả số chiếc bút bi là:

10 x 9 = 90 (chiếc bút bi)

Đáp số: 90 chiếc bút bi

Dạng toán gấp/giảm một số đi nhiều lần

Gấp một số lên hay giảm một số đi n lần có phương pháp giải tương tự nhau. Tuy nhiên, điều khác biệt nằm ở công thức giải quyết vấn đề. Ở dạng toán này, Toppy sẽ chia thành 3 dạng toán nhỏ. Để các em học sinh dễ dàng tìm hiểu và nắm bắt cách làm.

Phương pháp tìm giá trị khi gấp một số lên nhiều lần

Để tìm ra giá trị cuối cùng của một chữ số khi được gấp lên nhiều lần, các em chú ý thực hiện theo 3 bước cơ bản:

Bước 1: Sử dụng sơ đồ đoạn thẳng để tóm tắt đề bài

Khác với các dạng bài tập toán lớp 3 có lời giải khác. Tìm giá trị khi gấp một số lên nhiều lần là một bài toán khó tóm tắt bằng lời văn. Nhưng ngược lại, nếu sử dụng sơ đồ đoạn thẳng. Các em học sinh có thể dễ dàng nhìn nhận được vấn đề. Và tìm được hướng giải quyết từ đề bài cho trước.

Bước 2: Áp dụng công thức, tìm ra giá trị của yêu cầu đề bài.

Công thức gấp một số lên nhiều lần là nhân số đó với số lần. Ví dụ: gấp số a lên x lần ta có: a.x

Bước 3: Kết luận đáp án của đề bài

Phương pháp gấp một số có đơn vị là đại lượng đo lên nhiều lần

Bước 1:Sử dụng sơ đồ đoạn thẳng để tóm tắt đề bài

Khác với các dạng bài tập toán lớp 3 có lời giải khác. Tìm giá trị khi gấp một số lên nhiều lần là một bài toán khó tóm tắt bằng lời văn. Nhưng ngược lại, nếu sử dụng sơ đồ đoạn thẳng. Các em học sinh có thể dễ dàng nhìn nhận được vấn đề. Và tìm được hướng giải quyết từ đề bài cho trước.

Bước 2: Kiểm tra các số liệu và đơn vị đo đề bài cho trước

Với các số liệu đề bài đã cho. Học sinh cần chú ý chuyển chúng về cùng một đơn vị đo.

Bước 3: Áp dụng công thức, tìm ra giá trị của yêu cầu đề bài.

Công thức gấp một số lên nhiều lần là nhân số đó với số lần. Ví dụ: gấp số a lên x lần ta có: a.x

Bước 4: Kết luận đáp án của đề bài

Phương pháp giảm một số đi nhiều lần

Bước 1: Sử dụng sơ đồ đoạn thẳng để tóm tắt đề bài

Khác với các dạng bài tập toán lớp 3 có lời giải khác. Tìm giá trị khi giảm một số đi nhiều lần là một bài toán khó tóm tắt bằng lời văn. Nhưng ngược lại, nếu sử dụng sơ đồ đoạn thẳng. Các em học sinh có thể dễ dàng nhìn nhận được vấn đề. Và tìm được hướng giải quyết từ đề bài cho trước.

Bước 2: Áp dụng công thức, tìm ra giá trị của yêu cầu đề bài.

Công thức giảm một số đi nhiều lần là chia số đó với số lần. Ví dụ: giảm số a đi x lần ta có: a/x

Bước 3: Kết luận đáp án của đề bài

Bài tập ví dụ:

Bài 1: (áp dụng phương pháp tìm giá trị khi gấp một số lên nhiều lần) An có 8 quyển sách. Số sách của Hương gấp 5 lần số sách của An. Hỏi Hương có tất cả bao nhiêu quyển sách?

Bài 2: (áp dụng phương pháp gấp 1 số có đơn vị là đại lượng đo lên nhiều lần) Nếu gấp 5km lên 3 lần, ta được kết quả là bao nhiêu?

Đáp án tham khảo

Bài 1: Tóm tắt:

Số sách của An: |—|

Số sách của Hương: |—|—|—|—|—|

Giải

Số sách của Hương là:

8 x 5 = 40 (quyển sách)

Đáp số: 40 quyển sách

Bài 2: Đáp số: 15 (km)

Trọn bộ các dạng bài tập toán lớp 3 từ cơ bản đến nâng cao

bài tập toán lớp 3
Các dạng bài tập toán lớp 3 từ cơ bản đến nâng cao
bài tập toán lớp 3 bài tập toán lớp 3 bài tập toán lớp 3 bài tập toán lớp 3 bài tập toán lớp 3

Lời kết

Trên đây là hệ thống bài tập toán lớp 3 do đội ngũ giáo viên tại wikihoctap chịu trách nhiệm biên soạn. Hãy truy cập vào website chính thức của wikihoctap để khám phá thêm các dạng bài tập quan trọng của chương trình toán lớp 3 nhé! Chúng sẽ giúp ích cho kỳ thi sắp tới của các em rất nhiều đấy!

Xem thêm:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn toán 2021 – Ôn luyện cùng wikihoctap

Đề thi toán lớp 3 học kì 2 mới nhất – Ôn luyện cùng wikihoctap

Minh Phương

Là 1 giáo viên Toán tôi luôn nỗ lực không ngừng để mang đến cho học sinh những bài học sinh động, lý thú, giúp các em vững vàng kiến thức và say mê, yêu thích môn Toán hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button