Lớp 7

Các góc tạo bởi 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng – Toán lớp 7

Rate this post

Các góc tạo bởi 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng là bài học sẽ cung cấp cho các em phần kiến thức cực kỳ quan trọng của những loại góc. Đây chính là phần kiến thức nền tảng bắt buộc các em phải nắm được. Nào vào học cùng cô nhé!

Mục tiêu bài học Các góc tạo bởi 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng

 • Nắm chắc cũng như hiểu được phần lý thuyết của bài học. 
 • Xây dựng cho bản thân sự tư duy, cách nhận biết cũng như phương pháp làm bài tập. 
 • Hoàn thành những bài tập tự luyện và bài tập có trong sách giáo khoa để nâng cao kiến thức.

 Bài giảng Các góc tạo bởi 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng

1) Góc so le trong và Góc đồng vị.

Cho hình vẽ sau:

Các góc tạo bởi 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng
Các góc tạo bởi 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng – Toán lớp 7
 • Hai cặp góc so le trong:  ∠A4 và ∠B2; ∠B3 và ∠A1
 • Bốn cặp góc đồng vị:  ∠A2 và ∠B2;  ∠A3 và ∠B3; ∠A4 và ∠B4; ∠A1 và ∠B1
 • Hai cặp góc trong cùng pha:  ∠A1 và ∠B2; ∠A4 và ∠B3

2) Quan hệ giữa các cặp góc

Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:

 • Hai góc so le trong còn lại bằng nhau
 • Hai góc đồng vị bằng nhau
 • Hai góc trong cùng phía bù nhau

3) Bài tập ví dụ

Ví dụ 1: Vẽ đường thằng a cắt đường thẳng b, c theo thứ tự tại B, C. Đánh số các góc tại đỉnh B và đỉnh C rồi viết tên hai cặp góc so le, bốn cắp góc đồng vị

Hướng dẫn giải

Các góc tạo bởi 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng

Ví dụ 2: Xét hai đường thẳng xy và BC trong hình, hãy cho biết:

a) Góc nào so le trong, góc nào trong cùng phía với góc C?

b) Góc nào so le trong, góc nào trong cùng phía, góc nào đồng vị với góc A.

Hướng dẫn giải:

Các góc tạo bởi 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng

Để hiểu thêm về bài học ngày hôm nay, các em hãy theo dõi video bài giảng dưới đây nhé.

Bài tập Sách giáo khoa Toán 7 Các góc tạo bởi 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng

Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 (trang 88 Toán 7 Tập 1)

Vẽ đường thẳng xy cắt hai đường thẳng zt và uv tại A và B

a) Viết tên hai cặp góc so le trong

b) Viết tên bốn cặp góc đồng vị

Hướng dẫn giải bài tập: 

Ta có hình vẽ:

Các góc tạo bởi 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng

a) Hai cặp góc so le trong:

 • ∠zAB và ∠BAt;
 • ∠tAB và ∠uBA

b) Bốn cặp góc đồng vị

 • ∠xAz và ∠Abu
 • ∠BAx và ∠yBu
 • ∠xAt và ∠ABv
 • ∠tAB và ∠vBy

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 (trang 88 Toán 7 Tập 1)

Trên hình 13 người ta cho Tgóc A4 bằng với góc B2 bằng 45o

a) Hãy tính ∠A1; ∠B3

Gợi ý: Chú ý các cặp góc kề bù

b) Hãy tính ∠A2; ∠B4

Gợi ý: Chú ý các cặp góc đối đỉnh

c) Hãy viết tên ba cặp góc đồng vị còn lại với số đo của chúng

Các góc tạo bởi 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng

Hướng dẫn giải bài tập: 

Ta có:

a)

 • ∠A1 + ∠A4 = 180o ⇒ ∠A1 = 180o – ∠A4 = 180o – 45o = 135o
 • ∠B2 + ∠B3 = 180o ⇒ ∠B3 = 180o – ∠B2 = 180o– 45o = 135o

b)

 • ∠A2= ∠A4= 45o (hai góc đối đỉnh)
 • ∠B4 = ∠B2 = 45o (hai góc đối đỉnh)

c) Ba cặp góc đồng vị:

 • ∠A1= ∠B1 = 135o
 • ∠A4 = ∠B4 = 45o
 • ∠A3 = ∠B3 = 135o

Bài 21 trang 89 SGK Toán 7 Tập 1

Xem hình 14 rồi điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a. ∠IPO và ∠POR là một cặp góc…

b. ∠OPI và ∠TNO là một cặp góc….

c. ∠PIO và ∠NTO là một cặp góc…

d. ∠OPR và ∠POI là một cặp góc….

Các góc tạo bởi 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng

Hướng dẫn giải bài tập: 

a) Cặp góc so lo trong.

b) Cặp góc đồng vị.

c) Cặp góc đồng vị.

d) cặp góc so le trong.

Bài 22 trang 89 SGK Toán 7 Tập 1

a) Vẽ lại hình 15

b) Ghi tiếp số đo ứng với các góc còn lại

c) Cặp góc A1, B2 và cặp góc A4, B3 được gọi là hai cặp góc trong cùng phía

Tính: ∠A1 + ∠B2 và ∠A4 + ∠B3

Hướng dẫn giải bài tập: 

a) Vẽ lại hình 15

Các góc tạo bởi 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng

b) Ta có:

\begin{matrix} \widehat {{A_1}} + \widehat {{A_2}} = {180^0} \Rightarrow \widehat {{A_1}} = {180^0} - {40^0} = {140^0} \hfill \\ \Rightarrow \widehat {{A_4}} = \widehat {{A_2}} = {40^0}\left( {dd} \right) \hfill \\ \Rightarrow \widehat {{A_3}} = \widehat {{A_1}} = {140^0}\left( {dd} \right) \hfill \\ \widehat {{B_2}} + \widehat {{B_3}} = {180^0} \Rightarrow \widehat {{B_3}} = {180^0} - \widehat {{B_2}} = {140^0} \hfill \\ \Rightarrow \widehat {{B_1}} = \widehat {{B_3}} = {140^0}\left( {dd} \right) \hfill \\ \Rightarrow \widehat {{B_2}} = \widehat {{B_4}} = {40^0}\left( {dd} \right) \hfill \\ \end{matrix}

c. Ta có:

\begin{matrix} \widehat {{A_1}} + \widehat {{B_2}} = {140^0} + {40^0} = {180^0} \hfill \\ \widehat {{A_4}} + \widehat {{B_3}} = {140^0} + {40^0} = {180^0} \hfill \\ \end{matrix}

Bài 23 trang 89 SGK Toán 7 Tập 1

Hãy nêu hình ảnh của các cặp góc so le trong và các cặp góc đồng vị trong thực tế.

Hướng dẫn giải bài tập:

Trong thực tế đời sống, hình ảnh cái thang có các cặp góc so le trong và đồng vị …

Giáo án luyện tập các góc tạo bởi 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng

Bài tập 1:Cho hình vẽ sau:

Các góc tạo bởi 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng

Có bao nhiêu cặp góc đồng vị:

A. 4

B. 12

C. 8

D. 16

Bài tập 2: Cho hình vẽ sau:

Các góc tạo bởi 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng

Chọn phát biểu đúng:

A. ∠H1 và ∠K1 là hai góc so le trong

B. ∠H4 và ∠K4 là hai góc đồng vị

C. ∠H3 và ∠K4 là hai góc so le ngoài

D. ∠H4 và ∠K2 là hai góc so le trong

Bài tập 3: Nếu đường thẳng cắt hai đường thẳng và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:

A. Hai góc trong cùng phía bằng nhau

B. Hai góc đồng vị bằng nhau

C. Hai góc so le trong còn lại có tổng bằng 120°

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng

Bài tập 4: Cho hình vẽ, biết ∠M1 = ∠N3 = 115∘. Tính tổng số đo góc ∠M4 + ∠N4.

Các góc tạo bởi 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng

A. 130 

B. 70

C. 110

D. 150

Bài tập 5: Cho hình vẽ, biết ∠H2 = ∠K2 =50. Tính tổng số đo góc ∠H3 + ∠K4.

Các góc tạo bởi 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng

A. 180

B. 110

C. 140

D. 150

Hướng dẫn giải bài tập tự luyện Các góc tạo bởi 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng

Bài tập 1: D

Bài tập 2: B

Bài tập 3: B

Bài tập 4: A

Bài tập 5: A

Lời kết

Bài học: Các góc tạo bởi 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng đã kết thúc rồi các em ạ. Các em cần phải nhớ rằng đây là bài học trọng tâm và xuất hiện trong rất nhiều bài thi cuối kỳ. Tạm biệt và hẹn gặp lại các em!

Các em có thể xem thêm bài giảng khác tại đây:

Hằng Nga

Là một giáo viên Toán với hơn 3 năm giảng dạy tôi mong muốn được chia sẻ nhiều hơn những kiến thức của tôi đến các em học sinh trên mọi miền tổ quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button