Lớp 4

Chia một tổng cho một số – Lời giải chi tiết toán lớp 4

4/5 - (4 bình chọn)

Hôm trước các bạn chắc hẳn đã biết cách nhân một tổng với một số rồi đúng không nhỉ. Tiếp với bài học đó thì hôm nay chúng ta sẽ học về phép chia một tổng cho một số. Đến với bài học ngay thôi nào các em nhé.

Mục tiêu quan trọng

Những kiến thức các em cần đạt được sau khi bài học kết thúc: 

  • Biết cách tính phép chia 1 tổng với một số nhanh chóng và chính xác nhất. 
  • Bắt đầu áp dụng vào giải những bài toán có lời văn và tính nhanh.

Lý thuyết cần nhớ Bài: Chia một tổng cho một số

Ví dụ

Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:

(35+21):7 và 35:7+21:7.

Ta có:

(35+21):7=56:7=8

35:7+21:7=5+3=8

Vậy:

Chia một tổng cho một số
Chia một tổng cho một số

Chia một tổng cho một số

Khi chia một tổng cho một số, nếu các số hạng của tổng đều chia hết cho số chia thì ta có thể chia từng số hạng cho số chia, rồi cộng các kết quả tìm được với nhau.

Ví dụ: Tính

(36+42):6=36:6+42:6=6+7=13.

> Tổng hợp video bài giảng toán lớp 4 hay nhất: Toán lớp 4

Giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 4

Giải bài tập trang 76 Sách giáo khoa Toán 4: Chia một tổng cho một số

Câu 1:

a. Tính bằng 2 cách theo mẫu:

15 +35) : 5;

(80 +4) : 4

b) Tính bằng hai cách (theo mẫu)

Mẫu: 12 : 4 + 20 : 4 = ?

Cách 1:

12 : 4 + 20 : 4

= 3 + 5 = 8

Cách 2:

12 : 4 + 20 : 4

= (12+20) : 4

= 32 :4 = 8

18 : 6 + 24 : 6;

60 : 3 + 9 : 3.

Hướng dẫn:

a) (15 +35) : 5 = ?

Cách 1: (15 +35) : 5

= 50 : 5 = 10

Cách 2: (15 +35) : 5

= 15 : 5 + 35 : 5

= 3 + 7 = 10

+) (80 +4) : 4 = ?

Cách 1:(80 +4) : 4

= 84 : 4 = 21

Cách 2:(80 +4) : 4

= 80 : 4 + 4 :4 = 20 +1 = 21

b) 18 : 6 + 24 : 6 = ?

Cách 1: 18 : 6 + 24 : 6

= 3 + 4 = 7

Cách 2: (18 + 24) : 6

= 42 : 6 = 7

+) 60 : 3 + 9 : 3 =?

Cách 1: 60 : 3 + 9 : 3

= 20 + 3 = 23

Cách 2: 60 : 3 + 9 : 3

Câu 2: Tính bằng 2 cách (theo mẫu):

Mẫu: (35 – 21): 7 = ?

Cách 1: (35 -21): 7

= 14 :7 =2

Cách 2: (35 -21): 7

= 35 : 7 – 21 : 7 = 5 – 3 = 2

a) (27 -18) : 3;

b) (64 – 32) : 8

Hướng dẫn:

a) (27 -18) : 3 =?

Cách 1: (27 -18) : 3

= 9 : 3 = 3

Cách 2:(27 -18) : 3

= 27 : 3 – 18 : 3

= 9 – 6 = 3

b) (64 – 32) : 8 = ?

Cách 1:(64 – 32) : 8

= 32 : 8 = 4

Cách 2:(64 – 32) : 8

= 64 : 8 – 32 : 8

= 8 – 4 = 4

Câu 3: Lớp 4A có 32 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Lớp 4B có 28 học sinh cũng chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Hỏi tất cả có bao nhiêu nhóm?

Hướng dẫn:

Cách 1:

Số học sinh của cả hai lớp có:

32 + 28 = 60 (học sinh)

Số nhóm học sinh tất cả là:

60 : 4 = 15 (nhóm)

Cách 2:

Số nhóm học sinh của lớp 4A là:

32 : 4 = 8 (nhóm)

Số nhóm học sinh của lớp 4B là:

28 : 4 = 7 (nhóm)

Số nhóm học sinh của cả hai lớp 4A và 4B là:

8 + 7 = 15 (nhóm)

Đáp số: 15 nhóm

Bài tập tự luyện cho học sinh: Chia một tổng cho một số

Đề bài

Câu 1:Lan nói : ” Khi chia một tổng cho một số, nếu các số hạng của tổng đều chia hết cho số chia thì ta có thể chia từng số hạng cho số chia, rồi cộng các kết quả tìm được với nhau “ .Vậy Lan nói đúng hay sai?

Câu 2: Giá trị của biểu thức (48 + 72) : 2 là 40. Đúng hay sai?

Câu 3: Lớp 4A có 45 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 5 học sinh. Lớp 4B có 30 học sinh cũng chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 5 học sinh. Hỏi tất cả có bao nhiêu nhóm?

C. 16 nhóm
D. 17 nhóm

Câu 4: Tính : ( 1560 + 1980 ) : 5 = …..

Câu 5: Điền vào chỗ chấm : 203 : 7 + 672 : 7 = (203 + 672) : …

B. 6
D. 8

Đáp án cho bài tập tự làm

Câu 1: A

Câu 2: B

Ta có:

(48 + 72) : 2 = 48 : 2 + 72 : 2

24 + 36

60

Ta thấy 60 là giá trị của biểu thức (48 + 72) : 2

40 không phải là giá trị của biểu thức trên

Vậy ta chọn đáp án: Sai

Câu 3: B

Số học sinh của cả hai lớp có:

45 + 3075 (học sinh)

Số nhóm học sinh tất cả là:

75 : 5 = 15 (nhóm)

Đáp số : 15 nhóm

Câu 4: B

Câu 5: C

Ta thấy 203 và 672 đều chia cho 7, nên ta có:

203 : 7 + 672 : 7 = (203 + 672 ) : 7

Vậy số cần điền là 7

Lời kết:

Trên đây là phần bài giảng cho bài Chia một tổng cho một số. Về cơ bản thì nó có sự tương tự với phép nhân nên không quá khó. Các em hãy cố gắng về nhà làm bài tập để hôm sau mình bắt đầu đến với bài tập mới nhé.

>> Xem thêm nhiều bài tập tự luyện cho học sinh tại: Toppy

Xem tiếp bài giảng về

Hà Anh

Là 1 giáo viên Toán tôi luôn nỗ lực không ngừng để mang đến cho học sinh những bài học sinh động, lý thú, giúp các em vững vàng kiến thức và say mê, yêu thích môn Toán hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button