Lớp 5

Chia một số thập phân cho một số thập phân toán lớp 5

Rate this post

Chúng ta đã được học những phép tính về số thập phân như cộng, trừ và nhân trong chương trình lớp 5. Vậy hôm nay, chúng ta sẽ đến với dạng toán mới. Đó là chia một số thập phân cho một số thập phân . Vào học với cô các em nhé.

Mục tiêu – Chia một số thập phân cho một số thập phân

  • Các em phải nắm được chắc cách chia một số  thập phân cho một số thập phân. 
  • Vận dụng kiến thức vào giải toán có lời văn. 
  • Áp dụng vào giải những bài toán có liên quan khác.

Lý thuyết – Chia một số thập phân cho một số thập phân

  1. Chia một số thập phân cho một số thập phân

    Quy tắc: Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:

  • Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.
  • Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia cho số tự nhiên.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính

 4,485:1,3=?

Chia một số thập phân cho một số thập phân
Chia một số thập phân cho một số thập phân

Chú ý: Khi chuyển dấu phẩy sang phải mà không đủ chữ số, ta thấy thiếu bao nhiêu chữ số thì thêm vào đó bấy nhiêu chữ số 0.

Ví dụ: 825,5:1,27=?

Chia một số thập phân cho một số thập phân
Chia một số thập phân cho một số thập phân

2. Chia một số thập phân cho 0,1;0,01;0,001,…

  •  Quy tắc: Muốn chia một số thập phân cho 0,1;0,01;0,001;... ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba, … chữ số, phụ thuộc vào số chữ số sau dấu phẩy của số chia

Ví dụ: Tính nhẩm các phép tính sau

Chia một số thập phân cho một số thập phân

3. Nhận xét  – Chia một số thập phân

CỤC NHỎ XINH 3 Khi chia một số thập phân cho 0,1;0,01;0,001;... ta được kết quả bằng với việc nhân số thập phân đó với 10;,100;1000;

Ví dụ:

31,2:0,01=3120

31,2 × 100=3120

Vậy 31,2:0,01=31,2 × 100=3120

Chia một số thập phân cho một số thập phân

Bài tập – Chia một số thập phân cho một số thập phân – SGK Trang 71

Câu 1: Đặt tính rồi tính các phép tính sau:

a) 19,72 : 5,8;

b) 8,216 : 5,2;

c) 12,88 : 0,25;

d) 17,4 : 1,45.

Chia một số thập phân cho một số thập phân

Câu 2: Ta có 4,5 lít dầu, có cân nặng là 3,42 kg. Hỏi 8l dầu có trọng lượng là bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài Làm:

1l dầu hỏa nặng số ki lô gam là:

         3,42 : 4,5 = 0,76 (kg)

8l dầu hỏa nặng số ki lô gam là:

         0,76 x 8 = 6,08 (kg)

             Vậy đáp số là: 6,08 kg

 Câu 3: May một bộ quần áo hết 2,8m vải. Hỏi 429,5m vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo như thế và còn thừa mấy mét vải?

Bài Làm:

Tóm tắt bài toán:

Bài giải: 

429,1 m vải sẽ may được số bộ quần áo là:

Đáp số: 153 bộ quần áo; dư 1,1m vải

Vậy cửa hàng may được 153 bộ quần áo và còn thừa 1,1m vải

Câu hỏi phần luyện tập – SGK trang 72

Câu 1:Đặt tính rồi tính:

Đặt tính rồi tính:

a) 17,55 : 3,9;

b) 0,603 : 0,09;

c) 0,3068 : 0,26;

d) 98,156 : 4,63

Lời giải:

a) 17,55 : 3,9 = 4,5

b) 0,603 : 0,09=6,7

c) 0,3068 : 1,18

d) 98,156 : 4,63= 21,2

Câu 2:

Câu 2:Tìm a, biết:

a) a x 1,8 = 72;

b) a x 0,34 = 1,19 x 1,02;

c) a x 1,36 = 4,76 x 4,08.

Lời giải:

a) a x 1,8 = 72

a = 72 : 1,8

a = 40

b) a x 0,34 = 1,19 x 1,02

a x 0,34 = 1,2138

a = 1,2138 : 0,34

a = 3,57

c) a x 1,36 = 4,76 x 4,08

a x 1,36 = 19,4208

a = 19,4208 : 1,36

a = 14,28

Câu 3: Ta biết 5,2l dầu cân nặng 3,952kg. Hỏi có bao nhiêu lít dầu nếu chúng cân nặng 5,32kg?

Bài Làm:

1l dầu hỏa nặng số kg là:

3,952 : 5,2 = 0,76 (kg)

5,32kg dầu hỏa gồm có lít dầu là:

5,32 : 0,76 = 7 (lít)

Vậy đáp số:7 lít dầu

Ôn luyện –Chia một số thập phân cho một số thập phân

Bài 1: Cho một hình chữ nhật, có diện tích là 53,9cm2, chiều rộng là 5,5cm. Vậy chu vi của hình chữ nhật đó là bao nhiêu?

Bài 2: May mỗi bộ quần áo hết 2,7m vải. Hỏi có 121,7m vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo và còn thừa bao nhiêu mét vải?

Bài 3:Tính giá trị biểu thức:

50 – 22,5 : 12,5 + 36,5 : 10

Bài 4 : Tìm x, biết:

x – 3,5 = 12,3 : 1,25

Bài 5: Biết 5,2l dầu cân nặng 3,952kg. Hỏi có bao nhiêu lít dầu nếu chúng cân nặng 5,32kg?

Bài 6: Diện tích một tấm bảng hình chữ nhật là 4,125m2, chiều rộng của tấm bảng là 150cm. Người ta muốn nẹp xung quanh tấm bảng đó bằng khung nhôm. Hỏi khung nhôm đó dài bao nhiêu mét?

Đáp án:

Bài 1: Chu vi hình chữ nhật đo là: 30,6

Bài 2: Người ta máy được 45 bộ và còn thừa 0,2m

Bài 3: Giá trị của biểu thức là: 51,85

Bài 4: Vậy x là = 13,34

Bài 5: đáp án : 7 lít dầu

Bài 6: Khung nhôm đó dài : 8,5m

Lời kết

Bài học – Chia một số thập phân cho một số thập phân trong toán học lớp 5 đã kết thúc. Chắc hẳn các em đã có thể nắm được những mục tiêu mà cô đã đề ra ở đầu bài. Những quy tắc trong bài hôm nay khá quan trọng và sẽ được áp dụng trong rất nhiều bài tập. Chúc các em nhiều sức khỏe để học tập thật tốt.

Các bài giảng tham khảo thêm

Hằng Nga

Là một giáo viên Toán với hơn 3 năm giảng dạy tôi mong muốn được chia sẻ nhiều hơn những kiến thức của tôi đến các em học sinh trên mọi miền tổ quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button