Chính sách bảo mật

Wikihoctap cam kết bảo vệ sự riêng tư của tất cả người sử dụng. Xin vui lòng đọc “Chính sách bảo mật” sau đây để hiểu cách chúng tôi sử dụng và bảo vệ các thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Bởi khi chấp nhận truy cập trang web này và/hoặc cài đặt ứng dụng Wikihoctap trên thiết bị di động, nghĩa là bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và chuyển giao thông tin của bạn theo các điều khoản của chính sách này.
1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
Wikihoctap không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.
Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ Công ty nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ mà Wikihoctap cung cấp cho khách hàng.
Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà trang web Wikihoctap  thu thập bao gồm(nhưng không bắt buộc):
Họ và tên; Ngày sinh Điện thoại; Email
Ngoài thông tin cá nhân là các thông tin về dịch vụ: Chương trình học; Tên chương trình đăng ký tham gia
2. Phạm vi sử dụng thông tin
Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được Wikihoctap sử dụng trong nội bộ Công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

  • Hỗ trợ khách hàng
  • Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ
  • Xử lý lịch hẹn và yêu cầu cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web/ứng dụng trên theo yêu cầu của bạn
  • Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng ký nhận email thông báo.
  • Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn (nếu có);

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Wikihoctap.  Việc xóa dữ liệu chỉ dược thực hiện nếu khách hàng có yêu cầu.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Wikihoctap

Địa Chỉ: Số 11 Chiến Thắng , Văn Quán, Hà Đông, TP Hà Nội
Email: wikihoctap@gmail.com

Website: https://wikihoctap.com

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình
Wikihoctap không thu thập thêm thông tin khác của khách hàng qua trang web, thông tin cá nhân khác khách hàng được thực hiện thu thập qua số điện thoại liên hệ hoặc email của Khách hàng.
Bạn có thể liên hệ địa chỉ email cùng số điện thoại trên để yêu cầu Wikihoctap chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
Tại Wikihoctap,  việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng là rất quan trọng, và việc được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho Wikihoctap được bảo mật. Wikihoctap cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác. Wikihoctap cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:
Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng
Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại
Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.
Wikihoctap hiểu rằng quyền lợi của khách hàng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ qua số email: wikihoctap@gmail.com

Back to top button