Lớp 5

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn toán kèm đáp án chi tiết

Rate this post

Vậy là chúng ta đã sắp kết thúc chương trình học lớp 5 và bước vào một cấp học mới cao hơn. Kì thi cuối học kì 2 sắp tới sẽ là một kỳ thi rất quan trọng. Hãy chuẩn bị một cách chu đáo nhất cho kì thi này bằng bộ đề thi học kì 2 lớp 5 môn toán sau đây nhé! Đây là một công cụ hỗ trợ các em đạt được kết quả cao trong kì thi sắp tới đấy!

Mục tiêu:

  • Nhớ lại toàn bộ kiến thức toán lớp 5.
  • Giải được các câu hỏi từ cơ bản đến nâng cao trong bộ đề.
  • Rèn kỹ năng làm đề kiểm tra.

Đề thi Toán 5 học kì 2 (Đề số 1)

Thời gian làm bài: 40 phút

I.TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1: (0.25 điểm) Trong số thập phân 24,135 chữ số 3 có giá trị là:

Đề thi Toán 5 học kì 2

Câu 2: (0.25 điểm) Số thập phân nào sau đây có giá trị bằng hỗn số hon so:

A. 8,05

B. 8,5

C. 8,005

Câu 3: (0.25 điểm) 24m2  7dm2 =  ………..m2

A. 2,47

B. 24,07

C. 24,7

Câu 4: (0.25 điểm) Trong các số sau: 5,798 ; 5,897 ; 5,978 ; 5,879. Số nào là số lớn nhất?

A. 5,978

B. 5,798

C. 5,897

Câu 5: (0.25 điểm) Tính nhẩm phép tính nhân sau: 54,145 x 100

A. 5,4145

B. 54145

C. 5414,5

Câu 6: (0.25 điểm) Tính 40% của 520 là:

A. 820

B. 280

C. 208

PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a)  26,75 + 19,46 b) 321 – 125,9
……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

c) 60,73 x 37,2 d)  120,4 : 6,2
……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

Câu 2: (2 điểm): Tìm x, thỏa mãn:

a/     X  x 100 = 61,27 b/     4,84  :  X = 0,2
………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

Câu 3: (2 điểm) Trong trang trại của bác Hoa có một mảnh vườn hình chữ nhất. Trong đó nửa chu vi mảnh vườn là 49.7 m. Ta biết độ dài chiều rộng mảnh vườn bằng 2/ 3 chiều dài. Hỏi chiều dài của mảnh vườn là bao nhiêu m? Chiều rộng của mảnh vườn là bao nhiêu mét?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 4: (1 điểm) Tính tỉ số phần trăm của hai số 176 và 44.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

I.TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Mỗi đáp án đúng được 0.25 điểm.

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B A. 8.05 C. 24.7 A 5.978 C.5414.5 C.208

PHẦN II TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Mỗi phép tính đúng học sinh được 0,5 điểm

a/ 46.21

b/ 195.1

c/ 2259.156

d/  20

Câu 2: (2 điểm)

Đúng mỗi phép tính cho 1 điểm

a/ X = 0.6127

b/X = 24.2

Câu 3: (2 điểm)

Ta cần đi tổng số phần bằng nhau: 2+5 = 7 (phần)

Chiều rộng là: 49.7 : 7 x 2 = 14.2(m)

Chiều dài là: 49.7 – 14,2 = 35.5 (m)

Đáp số:

Chiều dài: 35.5 m

Chiều rộng: 14.2 m

Câu 4: (1 điểm)

Tìm đúng tỉ số % đạt 1 điểm: 176 : 44  x 100 = 400%

Đáp số: 400%

Đề thi Toán 5 học kì 2 (Đề số 2)

Thời gian làm bài: 40 phút

I.TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1: (0.25 điểm) Giá trị của x bằng bao nhiêu thì thỏa mãn: 9,6×1 > 9,681

A. x = 9

B. x = 7

C. x = 1

D. = 0

Câu 2: (0.25 điểm) 5 tấn 23kg = ….. tấn. Số thích hợp điền vào chỗ chấm (….) là:

A. 5,23

B. 5,023

C. 52,3

D. 0,523

Câu 3: (0.25 điểm) Tổng số học sinh của lớp 5A là 35 bạn học sinh. Trong đó có 20 bạn học sinh nữ. Tính tỉ số phần trăm của số bạn nam và số bạn nữ của lớp 5A.

A. 15%

B. 75%.

C. 20%

D. 21%

Câu 4: (0.25 điểm) Trong số thập phân 5,647 chữ số 6 có giá trị là bao nhiêu?

Đề thi toán 5 học kì 2

Câu 5:(0.25 điểm) Tìm dạng số thập phân của hỗn sốĐề thi Toán 5

A. 0,76

B. 7,6

C. 7,06

D. 7,006

Câu 6: (0.25 điểm)  Số lớn nhất trong các số: 6,23; 6,32;  6,4;  6,321

A. 6,23

B. 6,32

C. 6,4

D. 6,321

PHẦN II TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Thực hiện đặt tính rồi tính:

a)  186,34 + 529,85 b)  785,5 – 16,92
……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

c) 25,74 × 3,4 d)  77,5: 2,5
……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

Câu 2: (1 điểm) Tìm y:   0,6 × y = 1,2 × 10

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 3: (2 điểm) Trong một túi bi có tổng là 48 viên. Trong đó số bi xanh chiếm 25% tổng số bi. Số bi còn lại trong túi là bi đỏ. Hỏi trong túi có bao nhiêu viên bi xanh? Túi có bao nhiêu viên bi đỏ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 4: (2 điểm) Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài 10,5 dm. Độ dài chiều dài tấm bìa dài hơn chiều rộng là 3.25dm. Tính chu vi tấm bìa hình chữ nhật đó?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Mỗi phương án đúng học sinh được 0.25 điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A B B A C C

II TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm):

Mỗi phép tính đúng được 0.5 điểm.

a) 716.19

b) 768.58

c) 87.516

d) 31

Câu 2: (1 điểm)

0,6 × y = 1,2 × 10

=> 0,6 × y = 1,2 (0,5 điểm)

=>           y = 1,2: 0,6

=>           y =  2(0,5 điểm)

Câu 3: (2 điểm)

Số bi xanh có trong túi là : 48 × 25: 100 = 12(viên) (0,75 điểm)

Số bi đỏ có trong túi là : 48 – 12= 36(viên) (0,75 điểm)

Đáp số: 12 viên bi xanh và 36 viên bi đỏ (0,5 đ)

Câu 4: (2 điểm)

Chiều rộng của tấm bìa hình chữ nhật là:

10,5 – 3,25 = 7,25 (dm)      (0,75 điểm)

Chu vi của tấm bìa hình chữ nhật đó là:

(7,25 + 10,5) × 2 = 35.5 (dm) (0,75 điểm)

Đáp số: 35.5 dm  (0,5 điểm)

Tổng kết

Chắc hẳn, các em sẽ không muốn quãng thời gian học ở tập ở trường tiểu học của mình khép lại bằng một kết quả không tốt đúng không nào? Để tránh được điều đó, hãy ôn tập thật kỹ và đừng bỏ sót bất kỳ một câu hỏi nào trong đề thi học kì 2 lớp 5 môn toán này nhé! Wikihoctap chúc các em hoàn thành tốt bài kiểm tra học kì 2 sắp tới!

Xem thêm:

Đề thi Toán 5 học kì 1: Bộ đề chọn lọc có đáp án

Ôn tập Toán lớp 5: Kiến thức & Các dạng bài tập

Minh Phương

Là 1 giáo viên Toán tôi luôn nỗ lực không ngừng để mang đến cho học sinh những bài học sinh động, lý thú, giúp các em vững vàng kiến thức và say mê, yêu thích môn Toán hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button