Lớp 7

Hai đường thẳng song song – Bài tập toán lớp 7

Rate this post

Tại buổi học ngày hôm nay thì các em sẽ được học bài: Hai đường thẳng song song. Dựa trên thực tế thì bài học không quá khó vì thế các em đừng quá lo lắng nhé. Vào bài cùng cô nhé các bạn nhỏ!

Mục tiêu bài học Hai đường thẳng song song

 • Hiểu được thật rõ những ví dụ bổ sung cho các cụm từ Hai đường thẳng song song. 
 • Vận dụng đúng những phương pháp để làm bài tập. 
 • Hoàn thành toàn bộ những bài tập có trong sách giáo khoa để củng cố phần kiến thức.

Lý thuyết Hai đường thẳng song song

1. Định nghĩa hai đường thẳng song song

Hai đường thẳng song song (trong mặt phẳng) là hai đường thẳng không có điểm chung

2. Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song

 • Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba tạo thành một cặp góc so le trong bằng nhau thì hai đường thẳng song song
 • Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba tao thành một cặp góc đồng vụ bằng nhau thì hai đường thẳng song song
 • Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba tạo thành một cặp góc trong cùng phía bù nhau thì hai đường thẳng song song
 • Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba tạo thành một cặp góc so le ngoài bằng nhau thì hai đường thẳng song song

3. Ví dụ các dạng bài tập

Ví dụ: Cho đường thẳng a và b cắt đường thẳng c tại A và B. Cho biết tổng của hai góc trong cùng phía với một góc so le trong với một trong hai góc này bằng 300° và trong hai góc kề bù có góc này bằng gấp đôi góc kia. Hai đường thẳng a và đường thẳng b có song song với nhau không? Vì sao?

Hướng dẫn giải: 

Hai đường thẳng song song
Hai đường thẳng song song – Bài tập toán lớp 7

Để hiểu thêm về bài học ngày hôm nay, các em hãy theo dõi video bài giảng dưới đây nhé!

Bài tập SGK Hai đường thẳng song song Toán 7

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 4 trang 90:

Xem hình 17 (a, b, c). Đoán xem các đường thẳng nào song song với nhau.

Hai đường thẳng song song

Hướng dẫn giải:

Các đường thẳng song song với nhau là a và b; m và n

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 4 trang 90:

Cho đường thẳng a và điểm A nằm ngoài đường thẳng a. Hãy vẽ đường thẳng b đi qua A và song song với a.

Hướng dẫn giải:

Hai đường thẳng song song

Bài 24 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1):

Điền vào chỗ trống (…) trong các phát biểu sau:

a) Hai đường thẳng a, b song song với nhau được kí hiệu là …

b) Đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì …

Hướng dẫn giải:

Điền vào chỗ trống như sau:

a) … a // b.

b) … a song song với b.

Bài 25 trang 91 SGK Toán 7 Tập 1

Cho hai điểm A và B. Hãy vẽ một đường thẳng a đi qua A và đường thẳng b đi qua B sao cho b song song với a.

Hướng dẫn giải:

Hai đường thẳng song song

Qua A dùng eke vẽ đường thẳng a bất kì. Thế thì bài toán đưa về trường hợp vẽ đường thẳng b đi qua B và song song với a. Ta có thể dùng một trong ba góc của eke để ve hai góc so le trong bằng nhau hoặc hai góc đồng vị bằng nhau.

Bài 26 trang 91 SGK Toán 7 Tập 1

Vẽ cặp góc so le trong xAB, yBA có số đo đều bằng 120o. Hỏi hai đường thẳng Ax, By có song song với nhau không? Vì sao?

Hướng dẫn giải:

Hai đường thẳng song song

Ta có Ax và By cắt đường thẳng AB và có một cặp góc so le trong bằng nhau (cùng bằng 120o).

Vậy Ax // By.

Bài 27 trang 91 SGK Toán 7 Tập 1

Cho tam giác ABC. Hãy vẽ một đoạn thẳng AD sao cho AD = BC và đường thẳng AD song song với đường thẳng BC.

Hướng dẫn giải:

Hai đường thẳng song song

Cách vẽ:

 • Vẽ đường thẳng d qua A và vuông góc với BC.
 • Vẽ đường thẳng Ax vuông góc với đường thẳng d tại A. Khi đó ta có được đường thẳng Ax song song với BC (hai cặp góc so le trong tạo thành đều là góc vuông).
 • Trên đường thẳng Ax đặt đoạn thẳng AD có độ dài bằng độ dài đoạn thẳng BC. Ta được đoạn AD cần vẽ (có 2 điểm D thỏa mãn).

Bài 28 trang 91 SGK Toán 7 Tập 1

Vẽ hai đường thẳng xx’, yy’ sao cho xx’ // yy’.

Hướng dẫn giải:

Hai đường thẳng song song

Cách vẽ:

 • Vẽ một đường thẳng tùy ý, chẳng hạn đường thẳng xx’
 • Vẽ một điểm M tùy ý nằm ngoài đường thẳng xx’
 • Vẽ qua M đường thẳng yy’ sao cho yy’ // xx’

Bài 29 trang 91 SGK Toán 7 Tập 1

Cho góc nhọn xOy và một điểm O’. Hãy vẽ một góc nhọn x’Oy’ có O’x’ // Ox, O’y’ // Oy. Hãy đo xem hai góc xOy và x’Oy’ có bằng nhau hay không?

Hướng dẫn giải:

Cách vẽ:

– Từ O’ vẽ O’x’ // Ox

– Từ O’ vẽ O’y’ // Oy sao cho góc x’Oy’ là góc nhọn.

Hai đường thẳng song song

Đo hai xOy và x’Oy’ ta được góc xOy = x’Oy’

Bài 30 trang 92 SGK Toán 7 Tập 1

Đố: Nhìn xem hai đường thẳng m, n ở hình 20a và hai đường thẳng p, q ở hình 20b có song song với nhau không? Kiểm tra lại bằng dụng cụ.

Hai đường thẳng song song

Hướng dẫn giải:

 • Theo hình vẽ thì m // n, p // q
 • Cách kiểm tra: Vẽ một đường thẳng tùy ý cắt p, q. Đo hai góc đồng vị hoặc góc so le trong tạo thành xem có bằng nhau không. Nếu hai góc bằng nhau thì hai đường thẳng p và q song song, còn nếu hai góc không bằng nhau thì hai đường thẳng p và q không song song.

Bài tập tự luyện Hai đường thẳng song song

Bài tập 1:

Chọn kết luận đúng:

A. Trong mặt phẳng, hai đường thẳng song song với nhau nếu hai đường thẳng đó không có điểm chung.

B. Trong mặt phẳng, hai đường thẳng song song với nhau nếu hai đường thẳng đó có duy nhất một điểm chung.

C. Trong mặt phẳng, hai đường thẳng song song với nhau nếu hai đường thẳng đó không vuông góc với nhau.

D. Trong mặt phẳng, hai đường thẳng song song với nhau nếu hai đường thẳng đó có hai điểm chung phân biệt.

Bài tập 2:

Chọn phát biểu đúng:

A. Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a,b mà trong các góc tạo thành có hai góc đồng vị bằng nhau thì a cắt b tại một điểm duy nhất.

B. Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a,b mà trong các góc tạo thành có hai góc đồng vị bằng nhau thì a trùng b.

C. Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a,b mà trong các góc tạo thành có hai góc so le trong bằng nhau thì a vuông góc với b.

D. Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a,b mà trong các góc tạo thành có hai góc so le trong bằng nhau thì a song song với b.

Bài tập 3:

Cho hình vẽ, chọn kết luận đúng:

Hai đường thẳng song song

A.

B. a//c

C. a//b

D. c//d

Bài tập 4:

Chọn câu đúng nhất

A. Nếu hai đường thẳng a, b cắt đường thẳng c tạo thành một cặp góc so le trong bằng nhau thì a//b

B.  Nếu hai đường thẳng a, b cắt đường thẳng c tạo thành một cặp góc đồng vị bằng nhau thì a//b

C.  Hai đường thẳng a, b cắt đường thẳng c và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le ngoài bằng nhau thì a//b

D.  Cả A, B, C đều đúng

Bài tập 5:

Cho hình vẽ sau, số góc bằng góc Â2 mà đỉnh khác A là:

Hai đường thẳng song song

A. 6

B. 8

C. 7

D. 4

Hướng dẫn giải bài tập tự luyện

Bài tập 1: A

Bài tập 2: D

Bài tập 3: A

Bài tập 4: D

Bài tập 5: A

Lời kết

Bài giảng: Hai đường thẳng song song đã kết thúc. Các em hãy cố gắng hoàn thành những bài tập được giao nhằm nâng cao kiến thức của mình nhé! Nếu gặp khó khăn thì hãy liên hệ với Wikihoctap ngay để được giúp đỡ nhé!

Xem thêm bài giảng:

Hằng Nga

Là một giáo viên Toán với hơn 3 năm giảng dạy tôi mong muốn được chia sẻ nhiều hơn những kiến thức của tôi đến các em học sinh trên mọi miền tổ quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button