Blog

Làm tròn số – Giải bài tập SGK chi tiết nhất Toán lớp 7

Rate this post

Chúng ta ở những lớp học trước đã được biết đến về những số vô tỉ, số thập phân vô hạn tuần hoàn. Những số này có tính chất là rất dài. Vậy chúng ta sẽ viết những số đó như thế nào nhỉ? Cùng tìm hiểu điều này thông qua bài học: Làm tròn số nhé!

Kiến thức về Làm tròn số

Quy ước làm tròn số

Ví dụ 1: Làm tròn các số thập phân 4,3 và 4,9 đến hàng đơn vị.

Trong hình trên, ta thấy hai số nguyên 4 và 5 cùng gần với số thập phân 4,3, nhưng 4 gần với 4,3 hơn là 5 nên ta viết 4,3 ≈ 4 (kí hiệu “≈” đọc là “gần bằng” hoặc “xấp xỉ”). 5 gần với 4,9 hơn là 4, nên ta viết 4,9 ≈ 5.

Quy ước làm tròn số:

– Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi nhỏ hơn 5 thì ta giữ nguyên toàn bộ phần còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng chữ số 0.

– Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cộng thêm 1 vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại. Trong trường hợp nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng chữ số 0.

Ví dụ

Ví dụ 1:

a. Làm tròn số 79,3826 đến chữ số thập phân thứ ba;

b. Làm tròn số 79,3826 đến chữ số thập phân thứ hai;

c. Làm tròn số 79,3826 đến chữ số thập phân thứ nhất.

Giải:

a. 79,3826 ≈ 79,383

b. 79,3826 ≈ 79,38

c. 79,3826 ≈ 79,4

Ví dụ 2: Làm tròn các số sau đến chữ số thập phân thứ hai:

a. 7,932

b. 50,401

c. 62,996

Giải:

a. 7,932 ≈ 7,93

b. 50,401 ≈ 50,4

c. 62,996 ≈ 63

Giải bài tập SGK Toán 7 Làm tròn số

Câu hỏi 1: 

Điền số thích hợp vào ô vuông sau khi đã làm tròn số đến hàng đơn vị:

5,4≈ Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7 ; 5,8 ≈ Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7 ; 4,5 ≈ Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Lời giải

Ta có: 5,4 ≈ 5;        5,8 ≈ 6;            4,5 ≈ 5

Câu hỏi 2: 

a) Làm tròn số 79,3826 đến chữ số thập phân thứ ba;

b) Làm tròn số 79,3826 đến chữ số thập phân thứ hai;

c) Làm tròn số 79,3826 đến chữ số thập phân thứ nhất.

Lời giải

Ta có:

a) 79,3826 ≈ 79, 383

b) 79,3826 ≈ 79, 38

c) 79,3826 ≈ 79,4

Bài 73 trang 36

Làm tròn các số sau đến chữ số thập phân thứ hai

7,923; 17,418; 79,1364; 50,401; 0,155; 60,996.

Lời giải:

7,923 ≈ 7,92 (số bỏ đi là 3 < 5)

17,418 ≈ 17,42 (số bỏ đi là 8 > 5)

79,1364 ≈ 79,136 (số bỏ đi là 6 > 5)

50,401 ≈ 50,40 (số bỏ đi là 1 < 5)

0,155 ≈ 0,16 (số bỏ đi là 5 = 5)

60,996 ≈ 61,00 (số bỏ đi là 6 > 5)

Bài 74 trang 36

Hết học kì I điểm Toán của bạn Cường như sau:

Hệ số 1: 7, 8, 6, 10

Hệ số 2: 7, 6, 5, 9

Hệ số 3: 8

Em hãy tính điểm trung bình môn Toán học kì I của bạn Cường làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất.

Lời giải:

Điểm trung bình môn Toán học kì I của bạn Cường là :

[7 + 8 + 6 + 10 + 2.(7 + 6 + 5 + 9) + 3.8] : 15 = (31 + 54 + 24) : 15 = 109 : 15 ≈ 7,3

Bài 75 trang 37 

Trong thực tế, khi đếm hay đo các đại lượng, ta thường chỉ được các số gần đúng. Để có thể thu được kết quả có nhiều khả năng sát số đúng nhất, ta thường phải đếm hay đo nhiều lần rồi tính trung bình cộng của các số gần đúng tìm được. Hãy tìm giá trị có nhiều khả năng sát số đúng nhất của số đo chiều dài lớp học của em sau khi đo năm lần chiều dài ấy.

Lời giải:

Đề bài gần như đã trình bày cách giải, các bạn chỉ cần đo đạc, tính toán rồi đưa ra kết quả thôi! Dưới đây là một ví dụ bài làm mẫu khi đo chiều dài một lớp học ở Hà Nội:

– Đo 5 lần chiều dài lớp học và ghi kết quả lại:

Lần 1: 8 m

Lần 2: 8,2 m

Lần 3: 8,1 m

Lần 4: 8,3 m

Lần 5: 8,5 m

– Tính trung bình cộng của chiều dài lớp học các lần đo được:

(8 + 8,2 + 8,1 + 8,3 + 8,5) : 5 = 8,22 (m)

Kết luận: Chiều dài lớp học sát số đúng nhất là 8,22 m

(Các bạn có thể sử dụng kết quả trên trong phần bài làm của mình.)

Bài 76 trang 37 SGK 

Kết quả cuộc Tổng điều tra dân số ở nước ta tính đến 0 giờ ngày 1/4/1999 cho biết: Dân số nước ta là 76324753 người trong đó có 3695 cụ từ 100 tuổi trở lên

Em hãy làm tròn các số 76324753 và 3695 đến hàng chục hàng trăm, hàng nghìn.

Lời giải:

– Làm tròn số 76324753

Đến hàng chục là 7634750 (số bỏ đi là 3 < 5)

Đến hàng trăm là 7634800 (số bỏ đi là 5 = 5)

Đến hàng chục là 7632500 (số bỏ đi là 7 > 5)

– Làm tròn số 3695

Đến hàng chục là 3700 (số bỏ đi là 5 = 5)

Đến hàng trăm là 3700 (số bỏ đi là 9 > 5)

Đến hàng nghìn là 4000 (số bỏ đi là 6 > 5)

Bài 77 trang 37 SGK

Hãy ước lượng kết quả các phép tính sau

a) 495.52; b) 82,36.5,1; c) 6730 : 48

Lời giải:

495 . 52 ≈ 500 . 50 = 25000.

=> Tích phải tìm có 5 chữ số xấp xỉ 25000.

82,36 . 5,1 ≈ 80. 5 = 400.

=> Tích phải tìm có 3 chữ số xấp xỉ 400.

6730 : 48 ≈ 7000 : 50 = 140.

=> Tích phải tìm xấp xỉ 140.

Bài 78 trang 38 SGK 

Khi nói đến tivi loại 21 inh-sơ ta hiểu rằng đường chéo màn hình của chiếc tivi này dài 21 inh-sơ kí hiệu “in” là đơn vị đo chiều dài theo hệ thống Anh, Mĩ 1 in ≈ 2,54(cm). Vậy đường chéo màn hình của chiếc ti vi này dài khoảng bao nhiêu xentimet?

Lời giải:

Ta có 21 in ≈ 21. 2,54 ≈ 53,34 cm.

Làm tròn đến hàng đơn vị ta được 53cm.

Vậy đường chéo màn hình của chiếc tivi 21 in dài khoảng 53cm.

Bài 79 trang 38 SGK 

Tính chu vi và diện tích của một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 10,234m và chiều rộng là 4,7m (làm tròn đến hàng đơn vị)

Lời giải:

Chu vi mảnh vườn: C = (10,234 + 4,7) . 2 = 29,868(m)

Làm tròn đến hàng đơn vị 29,868 ≈ 30.

Vậy C = 30m.

Diện tích mảnh vườn: S = 10,234 . 4,7 = 48,0998 (m2).

Làm tròn đến hàng đơn vị 48,0998 ≈ 48.

Vậy S = 48 m2

Bài 80 trang 38 SGK 

Pao (pound ) kí hiệu “lb” còn gọi là cân Anh là đơn vị đo khối lượng Anh 1lb ≈ 0,45kg. Hỏi 1kg gần bằng bao nhiêu pao (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

Lời giải:

1kg = 1 : 0,45 = 2,(2) lb.

Vì 0,45kg có 2 chữ số thập phân nên ở kết quả ta làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai 2,(2) ≈ 2,22.

Vậy 1kg ≈ 2,22lb.

Bài 81 trang 38 SGK

Tính giá trị (làm tròn đến hàng đơn vị) của các biểu thức sau bằng hai cách:

Cách 1: Làm tròn các số trước rồi mới thực hiện phép tính.

Cách 2: Thực hiện phép tính rồi làm tròn kết quả.

a) 14,61 − 7,15 + 3,2

c) 73,95 : 14,2;

b) 7,56 . 5,173;

d) \dfrac{21,73.0,815}{7,3}

Lời giải:

a) B = 14,61 – 7,15 + 3,2.

Cách 1: B ≈ 15 – 7 + 3 = 11.

Cách 2: B = 14,61 – 7,15 + 3,2 = 10,66 ≈ 11.

Hai kết quả tìm được theo hai cách bằng nhau.

b) C = 7,56 . 5,173.

Cách 1: C ≈ 8.5 = 40.

Cách 2: C = 7,56. 5,173 = 39,10788 ≈ 39.

Kết quả cách 1 lớn hơn cách 2.

c) D = 73,95 : 14,2.

Cách 1: D ≈ 74 : 14 ≈ 5,2857 ≈ 5.

Cách 2: D= 73,95 : 14,2 = 5,207746 ≈ 5.

Hai kết quả tìm được theo 2 cách bằng nhau.

Nhận xét: Hai cách làm cho ta hai kết quả xấp xỉ nhau nhưng cách 2 cho ta kết quả với độ chính xác cao hơn, cách 1 lại có thể tính nhẩm dễ dàng hơn.

d) \dfrac{21,73.0,815}{7,3}

+ Cách 1: D = \dfrac{21,73.0,815}{7,3} \approx \dfrac{22.1}{7} \approx 3,1 \approx 3

+ Cách 2: D = \dfrac{21,73.0,815}{7,3} \approx 2,42 \approx 2

Câu hỏi tự luyện Làm tròn số

Phần câu hỏi

Câu 1: Làm tròn số 19100 đến hàng nghìn, ta được:

A. 19000

B.

C. 19100

D. 18000

Câu 2: Làm tròn số 23,546 đến chữ số thập phân thứ nhất, ta được:

A. 23,5

B. 23,55

C. 23,54

D. 23,6

Câu 3: Làm tròn số thập phân 16,7 đến hàng đơn vị, ta được:

A. 15

B. 16

C. 17

D. 18

Câu 4: Số 674,680 làm tròn đến hàng chục là:

A. 670

B. 680

C. 700

D. 174

Câu 5: Cho A=34,33,9+56,7.
Bằng cách làm tròn các số hạng đến hàng đơn vị trước rồi thực hiện phép tính, khi đó A bằng:

A. 85

B. 86

C. 87

D. 88

Phần đáp án

1.A        2.A        3.C       4.A        5.C

Lời kết

Thế là bài học: Làm tròn số đã kết thúc rồi! Mong rằng những kiến thức mà cô cung cấp trong ngày hôm nay thì các con đều nắm được. Chúc các con nhanh chóng chinh phục đường con đường tri thức của mình nhé!

>> Xem thêm:

Minh Phương

Là 1 giáo viên Toán tôi luôn nỗ lực không ngừng để mang đến cho học sinh những bài học sinh động, lý thú, giúp các em vững vàng kiến thức và say mê, yêu thích môn Toán hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button