Lớp 4

Nhân với số có một chữ số – Học thật giỏi với toán lớp 4

5/5 - (2 bình chọn)

Có lẽ đến bây giờ thì các em cũng đã tính toán được một cách thông thạo các phép nhân cơ bản rồi đúng không nhỉ. Bài giảng ngày hôm nay là cách nhân với số có một chữ số, nó không phải là kiến thức mới hoàn toàn. Nhưng sẽ có sự yêu cầu về kỹ năng vận dụng những kiến thức đã học trước. Vậy nên hãy tập trung theo dõi các con nhé!

Mục tiêu cơ bản

Các kiến thức quan trọng của bài là: 

 • Làm được bài về phép nhân với số có một chữ số. 
 • Áp dụng kiến thức tiếp thu vào để giải những bài toán đố khó.

Lý thuyết trọng tâm Bài: Nhân với số có một chữ số

Nhân số có 6 chữ số với số có 1 chữ số (không nhớ)

Ví dụ: 241324×2=?

Nhân theo thứ tự từ phải sang trái:

  • 2 nhân 4 bằng 8, viết 8.
  • 2 nhân 2 bằng 4, viết 4.
  • 2 nhân 3 bằng 6, viết 6.
  • 2 nhân 1 bằng 2, viết 2.
  • 2 nhân 4 bằng 8, viết 8.
  • 2 nhân 2 bằng 4, viết 4Nhân với số có một chữ số

Vậy 241324×2=482648

Nhân số có 6 chữ số với số có 1 chữ số (có nhớ)

Ví dụ: 136204×4=?

Nhân theo thứ tự từ phải sang trái:

 • 4 nhân 4 bằng 16, viết 6 nhớ 1.
 • 4 nhân 0 bằng 0, thêm 1 bằng 1, viết 1.
 • 4 nhân 2 bằng 8, viết 8.
 • 4 nhân 6 bằng 24, viết 4 nhớ 2.
 • 4 nhân 3 bằng 12, thêm 2 bằng 14, viết 4 nhớ 1.
 • 4 nhân 1 bằng 4, thêm 1 bằng 5, viết 5.Nhân với số có một chữ số

Vậy  136204×4=544816.

Các bạn cùng nghe cô giáo giảng bài tại đây nhé

>> Tổng hợp video bài giảng toán lớp 4 hay nhất: Toán lớp 4

Giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 4:

Giải bài tập trang 57 Sách giáo khoa Toán 4: Nhân với số có một chữ số

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 341231 x 2

214325 x 4

b) 102426 x 5

410536 x 3

Hướng dẫn:

a) 341231 x 2 = 682 462

214325 x 4 = 857 300

b) 102426 x 5 = 512 130

410536 x 3 = 1 231

Câu 2: Viết giá trị biểu thức vào ô trống:

m 2 3 4 5
201634 x m

Hướng dẫn:

m 2 3 4 5
201634 x m 403268 604902 806536 1008170

Câu 3: Tính:

a) 321475 + 423507 x 2

843275 – 123568 x 5

b) 1306 x 8 + 24573

609 x 9 – 4845

Hướng dẫn:

a) 321475 + 423507 x 2

= 321475 + 847014 = 1168489

843275 – 123568 x 5

= 843275 – 617840 = 225435

b) 1306 x 8 + 24573

= 10448 + 24573 = 35021

609 x 9 – 4845

= 5481 – 4845 = 636

Câu 4: Một huyện miền núi có 8 xã vùng thấp và 9 xã vùng cao. Mỗi xã vùng thấp được cấp 850 quyển truyện, mỗi xa vùng cap được cấp 980 quyển truyện. Hỏi huyện đó được cấp bao nhiêu quyển truyện?

Hướng dẫn:

8 xã vùng thấp nhận được số quyển truyện là:

850 x 8 = 6800 (quyển truyện)

9 xã vùng cao nhận được số quyển truyện là:

980 x 9 = 8820 (quyển truyện)

Tổng số quyển truyện cấp cho huyện đó là:

6800 + 8820 = 15620 (quyển truyện)

Đáp số: 15620 (quyển truyện)

Bài tập tự luyện cho học sinh

Đề bài

Bài tập tự luyện cho bài Nhân với số có một chữ số: 

Câu 1: Điền vào chỗ chấm : 165937 x 5=...

Câu 2: Viết giá trị biểu thức vào ô trống:

a 5 8
14521 x a

Câu 3: Có 3 xe chở gạo, biết trung bình mỗi xe chở được 8540 kg gạo. Hỏi cả 3 xe chở được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Câu 4: Tìm b biết: 𝑏:9=8885410056

Câu 5: Điền vào chỗ chấm : 87564 x 245600=....

Đáp án cho bài tập tự làm

Câu 1: B

Nhân theo thứ tự từ phải sang trái như đã học. Vậy nên ta được 165937 x 5 = 829685

Câu 2: D

Ta nhân 14521 lần lượt với 5 và 8 được:

14521 x 5=72605

14521 x 8=116168

Vậy các số cần điền vào ô trống theo thứ tự từ trái qua phải là: 72605;116168

Câu 3: D

3 xe chở được số ki-lô-gam gạo là:

8540 x 3=25620 (kg)

Đáp số: 25620 kg gạo

Câu 4: D

Ta có:

𝑏:9=8885410056

𝑏:9=78798

𝑏=78798 x 9

𝑏=709182

Vậy ta chọn đáp án đúng là: 𝑏=709182

Câu 5: A

Ta có:

87564 x 245600

=17512845600

=129528

Vậy ta chọn đáp án đúng là: 129528

Lời kết:

Bài học: Nhân với số có một chữ số trong toán học đã kết thúc rồi đấy. Các em cảm nhận bài hôm nay có khó không nhỉ? Trải qua từng ngày thì các em đã có thể thực hiện được các phép tính khó và phức tạp hơn rất nhiều rồi. Cố gắng giữ được thật vững tinh thần này nhé.

>> Xem thêm nhiều bài tập tự luyện cho học sinh tại: Toppy

Xem tiếp bài giảng về

Hà Anh

Là 1 giáo viên Toán tôi luôn nỗ lực không ngừng để mang đến cho học sinh những bài học sinh động, lý thú, giúp các em vững vàng kiến thức và say mê, yêu thích môn Toán hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button