Lớp 4

Phép trừ phân số – Hướng dẫn làm bài tập đầy đủ nhất

Rate this post

Bài học trước thì ta đã tìm hiểu cách cộng phân số. Vậy phép trừ phân số thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào nhỉ? Bài học hôm nay sẽ là câu trả lời chính xác nhất cho các em. Vào học ngay thôi các bạn nhỏ ơi!

Mục tiêu bài học :Phép trừ phân số 

  • Cần nhắc lại cũng như kiểm tra phần kiến thức của bài học trước. 
  • Hướng dẫn cho trẻ cách làm phép trừ của hai phân số. 
  • Làm bài tập tăng theo cấp độ từ cơ bản đến nâng cao.

Kiến thức cơ bản của bài học : Phép trừ phân số 

Sau đây , chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá kiến thức thú vị của ngày hôm nay nhé !

I. Phép trừ phân số 

a. Phép trừ hai phân số có cùng mẫu số

Quy tắc: Muốn trừ hai phân số có cùng mẫu số, ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho mẫu số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số.

Ví dụ:  

Phép trừ phân số

b. Phép trừ hai phân số khác mẫu số

Quy tắc: Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số, rồi trừ hai phân số đó.

Ví dụ:  

Phép trừ phân số

Chú ý: Khi thực hiện phép trừ hai phân số, nếu phân số thu được chưa tối giản thì ta rút gọn thành phân số tối giản.

Phép trừ phân số

Ví dụ: Từ \dfrac{5}{6} băng giấy màu, lấy \dfrac{3}{6} băng giấy để cắt chữ. Hỏi còn lại bao nhiêu phần của băng giấy?

Ta phải thực hiện phép tính: \dfrac{5}{6}-\dfrac{3}{6}.

Ta có: \dfrac{5}{6}-\dfrac{3}{6}=\dfrac{5-3}{6}= \dfrac{2}{6}.

Muốn trừ hai phân số cùng mẫu số, ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số.

Chú ý: Khi thực hiện phép trừ phân số, nếu phân số thu được chưa tối giản thì ta rút gọn thành phân số tối giản.

Hướng dẫn giải bài tập toán sách giáo khoa bài : Phép trừ phân số 

Sau đây sẽ là một số bài tập giúp các bạn luyện tập , củng cố lại kiến thức

Bài 1 trang 129 SGK Toán 4 tập 2

Tính:

a) \dfrac{15}{16}-\dfrac{7}{16};

b) \dfrac{7}{4}-\dfrac{3}{4};

c) \dfrac{9}{5}-\dfrac{3}{5} ;

d) \dfrac{17}{49}-\dfrac{12}{49}

Phương pháp giải:

Muốn trừ hai phân số cùng mẫu số, ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số. Nếu phân số thu được có thể rút gọn được thì ta rút gọn thành phân số tối giản.

Đáp án:

a) \dfrac{15}{16}-\dfrac{7}{16} = \dfrac{15 - 7}{16}= \dfrac{8}{16} = \dfrac{1}{2}

b) \dfrac{7}{4}-\dfrac{3}{4}= \dfrac{7-3}{4}=\dfrac{4}{4}=1

c) \dfrac{9}{5}-\dfrac{3}{5}= \dfrac{9-3}{5}= \dfrac{6}{5}

d) \dfrac{17}{49}-\dfrac{12}{49}= \dfrac{17 -12}{49}= \dfrac{5}{49}

Bài 2 trang 129 SGK Toán 4 tập 2

Rút gọn rồi tính:

a) \dfrac{2}{3}- \dfrac{3}{9};

b) \dfrac{7}{5}- \dfrac{15}{25};

c) \dfrac{3}{2}-\dfrac{4}{8};

d) \dfrac{11}{4}-\dfrac{6}{8}

Phương pháp giải:

Rút gọn các phân số thành phân số tối giản (nếu được), sau đó thực hiện phép trừ phân số. cùng mẫu số, trừ tử số của phân số thứ nhất cho phân số thứ 2, giữ nguyên mẫu số.

Đáp án:

a) Rút gọn và tính:

\dfrac{2}{3}- \dfrac{3}{9}= \dfrac{2}{3}- \dfrac{1}{3}= \dfrac{2-1}{3}=\dfrac{1}{3}

b) Rút gọn và tính:

\dfrac{7}{5}- \dfrac{15}{25}= \dfrac{7}{5}- \dfrac{3}{5}= \dfrac{7-3}{5}= \dfrac{4}{5}

c) Rút gọn và tính:

\dfrac{3}{2}-\dfrac{4}{8}=\dfrac{3}{2}-\dfrac{1}{2}= \dfrac{3-1}{2}= \dfrac{2}{2}=1

d) Rút gọn và tính:

\dfrac{11}{4}-\dfrac{6}{8}= \dfrac{11}{4}- \dfrac{3}{4} = \dfrac{11-3}{4} = \dfrac{8}{4}=2

Bài 3 trang 129 SGK Toán 4 tập 2

Tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VI năm 2004, số huy chương vàng của đoàn học sinh tỉnh Đồng Tháp bằng \frac{5}{19} tổng số huy chương vàng của đoàn đã giành được, còn lại là huy chương bạc và huy chương đồng. Hỏi số huy chương bạc và huy chương đồng của đoàn Đồng Tháp bằng bao nhiêu phần tổng số huy chương mà đoàn đã giành được?

Gợi ý: Nếu tổng số huy chương là 19 phần bằng nhau thì số huy chương vàng gồm mấy phần ? (5 phần). Còn lại là số huy chương bạc và đồng gồm mấy phần ? (19 – 5 =14 (phần)) …

Phương pháp giải:

Coi tổng số huy chương của đoàn đã giành được là 1 đơn vị.

Muốn tìm phân số chỉ số phần huy chương bạc và huy chương đồng của đoàn ta lấy 1 trừ đi phân số chỉ số phần huy chương vàng của đoàn.

Đáp án:

Số huy chương bạc và huy chương đồng của đoàn Đồng Tháp bằng số phần tổng số huy chương mà đoàn đã giành được là:

1- \dfrac{5}{19}=\dfrac{19}{19}- \dfrac{5}{19}= \dfrac{14}{19}(tổng số huy chương)

Đáp số: \frac{14}{19} tổng số huy chương

Một số bài tập củng cố kiến thức :Phép trừ phân số 

 Bài 1 :

Tính:

a) \displaystyle{5 \over 2} - {3 \over 2}

b)\displaystyle {4 \over 5} - {2 \over 5}

c) \displaystyle{{13} \over 4} - {7 \over 4}

d)\displaystyle{{27} \over {41}} - {{15} \over {41}}

Phương pháp giải:

Muốn trừ hai phân số cùng mẫu số, ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số. Nếu phân số thu được có thể rút gọn được thì ta rút gọn thành phân số tối giản.

a) \displaystyle{5 \over 2} - {3 \over 2} = {2 \over 2} = 1

b) \displaystyle {4 \over 5} - {2 \over 5} = {2 \over 5}

c) \displaystyle{{13} \over 4} - {7 \over 4} = {6 \over 4} = {3 \over 2}

d)\displaystyle{{27} \over {41}} - {{15} \over {41}} = {{12} \over {41}}

Bài 2 :

Rút gọn rồi tính

a) \displaystyle{{16} \over {24}} - {1 \over 3}

b) \displaystyle{4 \over 5} - {{12} \over {60}}

Phương pháp giải:

– Rút gọn các phân số thành phân số tối giản (nếu được), sau đó thực hiện phép trừ phân số.

– Muốn trừ hai phân số cùng mẫu số, ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số.

Đáp án

a) \displaystyle{{16} \over {24}} - {1 \over 3} = {2 \over 3} - {1 \over 3} = {1 \over 3}

b) \displaystyle{4 \over 5} - {{12} \over {60}} = {4 \over 5} - {1 \over 5} = {3 \over 5}

Bài 3 :

Tính rồi rút gọn

a)\displaystyle{{17} \over 6} - {2 \over 6}

b) \displaystyle{{16} \over {15}} - {{11} \over {15}}

c) \displaystyle{{19} \over {12}} - {{13} \over {12}}

Phương pháp giải:

Muốn trừ hai phân số cùng mẫu số, ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số. Nếu phân số thu được có thể rút gọn được thì ta rút gọn thành phân số tối giản.

Đáp án

a) \displaystyle{{17} \over 6} - {2 \over 6} = {{17 - 2} \over 6} = {{15} \over 6} = {5 \over 2}

b) \displaystyle{{16} \over {15}} - {{11} \over {15}} = {{16 - 11} \over {15}} = {5 \over {15}} = {1 \over 3}

c) \displaystyle{{19} \over {12}} - {{13} \over {12}} = {{19 - 13} \over {12}} = {6 \over {12}} = {1 \over 2}

Bài 4 :

Hưởng ứng đợt tiêm chủng cho trẻ em, xã Hòa Bình ngày thứ nhất có 8/23 số trẻ em trong xã đã đi tiêm chủng, ngày thứ hai có 11/23 số trẻ em trong xã đi tiêm chủng. Hỏi ngày thứ hai số trẻ em đã đi tiêm chủng nhiều hơn ngày thứ nhất bao nhiêu phần của số trẻ em trong xã.

Phương pháp giải:

Số trẻ em ngày thứ hai đi tiêm chủng nhiều hơn ngày thứ nhất = số trẻ em đi tiêm chủng trong ngày thứ hai – số trẻ em đi tiêm chủng ngày thứ nhất.

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 4

Bài giải

Số trẻ em ngày thứ hai tiêm nhiều hơn ngày thứ nhất là:

\displaystyle{{11} \over {23}} - {8 \over {23}} = {3 \over {23}}(số trẻ em)

Đáp số: \displaystyle{3 \over {23}}số trẻ em.

Lời kết : 

Bài giảng: Phép trừ phân số đã xong rồi đấy các con ạ. Mong rằng với bài giảng đầy tâm huyết này sẽ giúp các con nắm được chắc về phần kiến thức. Cũng như có thể tự tin làm bài tập từ cơ bản cho đến nâng cao.

Xem thêm :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button