Blog

Rút gọn phân số – Học thật tốt Toán lớp 6 cùng Wikihoctap

Rate this post

Tại bài học hôm trước thì các em đã được tìm hiểu về tính chất cơ bản của phân số. Và bài học hôm nay thì các em sẽ được tìm hiểu cách để rút gọn phân số. Sau đây, Wikihoctap sẽ hướng dẫn các em cách bước để rút gọn những phân số nhé.

Mục tiêu bài học

Sau bài học thì các em cần nắm chắc: 

 • Hiểu được thế nào là việc rút gọn phân số, biết thực hiện rút gọn phân số. 
 • Nắm được thật chắc phân số tối giản là gì và cách để đưa phân số về dạng tối giản là như thế nào.

Lý thuyết

Rút gọn phân số:

Rút gọn phân số – Học thật tốt Toán lớp 6 cùng Wikihoctap
rút gọn phân số
Rút gọn phân số – Học thật tốt Toán lớp 6 cùng Wikihoctap

Ví dụ:

Thế nào là phân số tối giản?

Phân số tối giản (hay phân số không rút gọn được nữa) là phân số mà tử và mẫu chỉ có ước chung là 1 và 1.

Chú ý:

    • Nếu chia cả tử và mẫu của phân số cho ƯCLN của chúng, ta sẽ được một phân số tối giản ab là phân số tối giản nếu ƯCLN (|a|,|b|)=1
    • Khi rút gọn phân số, ta thường rút gọn phân số đến tối giản.
    • Nếu  là phân số a/b tối giản thì mọi phân số bằng nó đều có dạng:

Ví dụ:

Giải bài tập SGK Rút gọn phân số

Bài 15 (trang 15 SGK Toán 6 tập 2): Rút gọn các phân số sau:

Giải bài 15 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 15 Trang 15 Sgk Toan 6 Tap 2

Lời giải:

Hướng dẫn: Chia cả tử và mẫu cho UCLN của chúng:

a) ƯCLN(22,55) = 11. Do đó:

Giải bài 15 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 15 Trang 15 Sgk Toan 6 Tap 2 1

b) ƯCLN(-63, 81) = 9. Do đó:

Giải bài 15 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 15 Trang 15 Sgk Toan 6 Tap 2 2

c) ƯCLN(20, -140 ) = 20. Do đó:

Giải bài 15 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 15 Trang 15 Sgk Toan 6 Tap 2 3

d) ƯCLN(-25 ,75) = 25. Do đó:

Giải bài 15 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 15 Trang 15 Sgk Toan 6 Tap 2 4

Bài 16 (trang 15 SGK Toán 6 tập 2): Bộ răng đầy đủ của một người trưởng thành có 32 chiếc trong đó có 8 răng cửa, 4 răng nanh, 8 răng cối nhỏ, và 12 răng hàm. Hỏi mỗi loại răng chiếm mấy phần của tổng số răng? (Viết dưới dạng phân số tối giản)

Lời giải:

Giải bài 16 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 16 Trang 15 Sgk Toan 6 Tap 2

Bài 17 (trang 15 SGK Toán 6 tập 2): Rút gọn:

Giải bài 17 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 17 Trang 15 Sgk Toan 6 Tap 2

Lời giải:

– Phần a, b, c sử dụng phân tích ra thừa số nguyên tố:

– Phần d, e sử dụng tính chất của phép nhân và phép trừ: rút thừa số chung

Giải bài 17 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 17 Trang 15 Toan 6 Tap 2

Bài 18 (trang 15 SGK Toán 6 tập 2): Viết các số đo thời gian sau đây với đơn vị là giờ (chú ý rút gọn nếu có thể):

a) 20 phút     b) 35 phút     c) 90 phút

Hướng dẫn: 1 giờ = 60 phút, do đó để viết các số đo thời gian trên với đơn vị là giờ thì ta chia cho 60 rồi rút gọn.

Lời giải:

Giải bài 18 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 18 Trang 15 Sgk Toan 6 Tap 2

 

Bài 19 (trang 15 SGK Toán 6 tập 2): Đổi ra mét muông (viết dưới dạng phân số tối giản):

25dm2     36dm2     450cm2     575cm2

Lời giải:

Giải bài 19 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 19 Trang 15 Sgk Toan 6 Tap 2

Bài tập tự luyện Rút gọn phân số

Câu 1:

A.

B.

C.

Câu 2:

A.

B.

C.

Câu 3:

A.

B.

C.

Câu 4: Cho tập hợp A = { -2 ; 0 ; 7 } . Viết tập hợp B cá phân số m/n mà m, n ∈ A. ( Nếu có hai phân số bằng nhau thì chỉ cần viết một phân số)

Đáp án tự luyện

Câu 1: A

Câu 2: C

Câu 3: A

Câu 4: B = { -2/7; 0/-2 (hoặc 0/7 ) ; -2/-2 (hoặc 7/7 ) ; 7/-2}

Kết luận

Rút gọn một phân số đã cho là tìm một phân số bằng nó mà tử số và mẫu số này nhỏ hơn tủ số và mẫu số của phân số đã cho. Thông thường, khi rút gọn phân số là phải được một phân số tối giản. Cách rút gọn phân số: Cùng chia tử số và mẫu số cho một số tự nhiên lớn hơn 1. Điều quan trọng nhất là phải tìm được số tự nhiên đó để thực hiện việc rút gọn phân số. Việc này có thể thực hiện một lần hoặc vài lần mới tìm được phân số tối giản. Đây cũng là những nội dung trọng tâm ở trong bài học này. Ngoài ra, Toppy còn cung cấp rất nhiều bài học bổ ích, các em có thể đăng nhập vào web để làm bài luyện tập, củng cổ và nâng cao kiến thức bài học này.

Mở rộng

Ở phần Đại số lớp 6, các em sẽ được phát triển và nâng cao kiến thức về phân số đã học ở bậc Tiểu học. Để các em nắm vững được kiến thức học kỳ II, chúng ta sẽ phân ra các nhóm kiến thức sau đây:

– Nhóm kiến thức cơ bản:

 • Khái niệm & tính chất phân số;
 • Rút gọn phân số;
 • Quy đồng mẫu số

– Nhóm kiến thức tính toán:

 • So sánh phân số;
 • Các phép toán phân số;
 • Hỗn số, số thập phân, phần trăm

– Nhóm kiến thức vận dụng:

 • Quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước;
 • Quy tắc tìm một số biết giá trị một phân số của nó;
 • Cách tính tỷ số a và b? Tỷ số phần trăm?
 • Vận dụng bài toán thực tế

Rút gọn phân số là bài học quá thú vị đúng không nào? Các em đã nắm được hết toàn bộ kiến thức của bài học hôm nay chưa? Nếu chưa thì các em hãy cố gắng xem lại bài giảng một lần nữa. Chắc chắn các em sẽ thành thạo được dạng bài tập này. Chúc các em học tập thật tốt nhất!

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button