Lớp 4

Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó – Toán lớp 4

Rate this post

Qua bài học hôm trước, chúng ta chắc đã quen với dạng bài tập tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. Vậy liệu tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó sẽ được tính như thế nào? Đừng lo lắng nhé, bài viết sau đây sẽ giải đáp cho các em. Các bạn đã sẵn sàng bước vào bài học hôm nay chưa nào?

Mục tiêu bài học : Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó 

Những yêu cầu dành cho các bạn sau khi bài học kết thúc: 

  • Nhắc lại những kiến thức đã được học ở bài trước đó. 
  • Hướng dẫn thật chi tiết cách làm bài tập có sự liên quan đến bài tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
  • Hoàn thiện những bài tập được giao theo cấp độ từ cơ bản cho đến nâng cao.

Kiến thức cơ bản của bài học : Tìm hai số khi biết hiệu bà tỉ số của hai số đó 

Dưới đây là toàn bộ nội dung của bài học , yêu cầu các bạn chú ý :

Bài toán: Hiệu của hai số là 8/4. Tỉ số của hai số đó là 57. Tìm hai số đó.

Bài giải cho bài toán minh họa trên :

Ta có sơ đồ:

Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

7−5=2 (phần)

Số bé là:

84:2 x 5=210

Số lớn là:

210+84=294

Đáp số: Số bé: 210;

Số lớn: 294.

Phương pháp giải:

Sau đây sẽ là một số bước để các bạn làm được một bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Bước 1: Vẽ sơ đồ biểu diễn hai số đó.

Bước 2: Tìm hiệu số phần bằng nhau.

Bước 3: Tìm số lớn hoặc số bé:

Số lớn = (Hiệu : hiệu số phần bằng nhau) x số phần của số lớn

Số bé = (Hiệu : hiệu số phần bằng nhau) x số phần của số bé.

Hướng dẫn giải bài tập SGK toán lớp 4 bài : Tìm hai số biết hiệu và tỉ số của hai số đó 

Trên đây là toàn bộ phần lý thuyết cơ bản và sau đây chúng ta sẽ cùng bước vào phần làm bài tập cơ bản trong sách giáo khoa nhé!

Bài 1 : <Trang 151 SGK  Toán 4>

Số thứ nhất kém số thứ hai là 123. Tỉ số của hai số đó là \frac25. Tìm hai số đó.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ: Coi số bé gồm 5 phần bằng nhau thì số lớn gồm 9 phần như thế.

2. Tìm hiệu số phần bằng nhau.

3. Tìm giá trị của một phần bằng cách lấy hiệu hai số chia cho hiệu số phần bằng nhau.

4. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

5. Tìm số lớn (lấy số bé cộng với hiệu của hai số …).

Chú ý: Bước 3 và bước 4 có thể gộp thành một bước; có thể tìm số lớn trước rồi tìm số bé sau.

Đáp án:

Ta có sơ đồ sau:

Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của 2 số đó

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

5 – 2 = 3 (phần)

Số thứ nhất là: 123 : 3 x 2 = 82

Số thứ hai là: 82 + 123 = 205

Đáp số: Số thứ nhất: 82

Số thứ hai: 205

Bài 2 :< Trang 151 SGK Toán 4>

Mẹ hơn con 25 tuổi. Tuổi con bằng 2/7 tuổi mẹ . Tính tuổi của mỗi người.

Phương pháp giải:

Dựa vào phần lý thuyết đã học và cách giải của bài tập trước để hoàn thành bài tập này

Đáp án:

Ta có sơ đồ sau:

Tìm hai số khi biết hiệu tỉ của 2 số

Theo sơ đồ, ta có hiệu số phần bằng nhau là:

7 – 2 = 5 (phần)

Tuổi của con là: 25 : 5 x 2 = 10 (tuổi)

Tuổi của mẹ là: 10 + 25 = 35 (tuổi)

Đáp số: Con 10 tuổi

Mẹ: 35 tuổi

Bài 3 : <Trang 151 SGK Toán 4>

Hiệu của hai số bằng số bằng số bé nhất có ba chữ số. Tỉ số của hai số đó là 9/5. Tìm hai số đó.

Đáp án:

Số bé nhất có ba chữ số là 100. Vậy hiệu của 2 số cần tìm là 100.

Ta có sơ đồ sau:

Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Theo sơ đồ ta có hiệu số phần bằng nhau là:

9 – 5 = 4 phần

Số bé là: 100 : 4 x 5 = 125

Số lớn là: 125 + 100 = 225

Đáp số: 125 và 225

Một số bài tập luyện cho bài học : Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó 

Để củng cố cho những kiến thức mà chúng ta vừa học thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm thêm một số bài tập sau đây :

Bài 1 : Cho một cửa hàng có số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp là 135kg. Biết số gạo nếp bằng 3/8 số gạo tẻ. Tính số gạo mỗi loại?

A. 212kg gạo tẻ; 77kg gạo nếp

B. 212kg gạo tẻ; 77kg gạo nếp

C. 216kg gạo tẻ; 81kg gạo nếp

D. 225kg gạo tẻ; 90kg gạo nếp

Bài 2 : Hiệu của 2 số là 60. Số nhỏ bằng 2/5 số lớn. Tìm hai số?

A. 24 và 36

B.100 và 40

C. 30 và 90

D.15 và 75

Bài 3 :  Hiệu chiều dài và rộng của hình chữ nhật là 6cm. Chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Diện tích hình chữ nhật là:

A. 6cm2

B. 9cm2

C. 18cm2

D. 27cm2

ĐÁP ÁN :

  1. C        2.  B       3. D

Lời kết :

Mong rằng qua bài học: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó là một dạng toán đặc trưng của toán lớp 4. Các bạn sau khi đã học xong bài thì hãy cố gắng học tập thật chăm chỉ học lại bài. Cũng như làm thêm nhiều bài tập luyện tập hơn để có thể nâng cao kỹ năng trong quá trình làm bài của mình nhé.

Xem thêm :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button