Lớp 4

Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó toán lớp 4

Rate this post

Hôm nay chúng ta sẽ học bài có liên quan đến bài tỉ số mà chúng ta đã được học trước đó. Bài học: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó, sẽ giúp cho các em giải quyết được những bài toán có liên quan. Vào học bài ngay thôi nào các bạn nhé!

Mục tiêu bài học : Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó 

Chúng ta cần đạt được một số yêu cầu khi kết thúc bài học: 

  • Nhắc lại được một số kiến thức đã được học ở bài trước như định nghĩa tỉ số… 
  • Hướng dẫn chi tiết cách giải những dạng bài tập của bài học hôm nay.
  • Hoàn thành tốt bài tập của bài học từ cơ bản cho đến nâng cao.

Kiến thức cơ bản của bài học : Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó 

Sau đây sẽ là tóm tắt kiến thức cơ bản mà các bạn cần nắm bắt để có thể làm những bài tập bên dưới đây

Ví dụ 1: Tổng của hai số là 96. Tỉ số của hai số đó là 3/5. Tìm hai số đó.

Bài giải:

Ta có sơ đồ:

Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Theo sơ đồ, ta có tổng số phần bằng nhau là:

3 + 5 = 8 (phần)

Số bé là:

96 : 8 x 3 = 36

Số lớn là:

96 – 36 = 60

Đáp số: Số bé là : 36

Số lớn là : 60.

Ví dụ 2: Minh và Khôi có 25 quyển vở. Số vở của Minh bằng 2/3 số vở của Khôi. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở?

Bài giải của bài :

Ta có sơ đồ sau :

Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Theo sơ đồ,ta có  tổng số phần bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Số vở của Minh là:

25 : 5 x 2 = 10 (quyển)

Số vở của Khôi là:

25 – 10 = 15 (quyển)

Đáp số: Minh có : 10 quyển vở;

Khôi có : 15 quyển vở.

Phương pháp giúp chúng ta  giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số:

Sau đây chúng ta sẽ đi tìm hiểu các bước làm một bài toán đi tìm hai số khi biết tổng và tỉ số  :

Bước 1: Chúng ta sẽ đi vẽ sơ đồ biểu diễn hai số đó.

Bước 2: Sau đó , ta đi tìm tổng số phần bằng nhau.

Bước 3: Cuối cùng , ta tìm số lớn hoặc số bé:

Số lớn = (Tổng : tổng số phần bằng nhau) x số phần của số lớn;

Số bé = (Tổng : tổng số phần bằng nhau) x số phần của số bé.

Hướng dẫn giải bài tập SGK bài học : Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó 

Khi đã cùng nhau điểm qua phần lý thuyết cơ bản , chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thiện các bài tập cơ bản trong SGK  trang 148 dưới đây :

Bài 1 :

Tổng của hai số là 333. Tỉ số của hai số đó là \frac{2}{7}. Tìm hai số đó.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ: coi số bé gồm 2 phần bằng nhau thì số lớn gồm 7 phần như thế.

2. Tìm tổng số phần bằng nhau.

3. Tìm giá trị của 1 phần bằng cách lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau.

4. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

5. Tìm số lớn (lấy tổng hai số trừ đi số bé, …).

Chú ý: Bước 3 và bước 4 có thể gộp lại thành một bước; có thể tìm số lớn trước rồi tìm số bé sau.

Đáp án:

Ta có sơ đồ sau:

Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

2 + 7 = 9 (phần)

Số bé là: 333 : 9 x 2 = 74

Số lớn là: 333 – 74 = 259

Đáp số: Số bé: 74; Số lớn: 259

Bài 2 :

Hai kho chứa 125 tấn thóc, trong đó số thóc ở kho thứ nhất bằng \frac{2}{3}số thóc ở kho thứ hai. Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc?

Đáp án:

Ta có sơ đồ sau:

Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

3 + 2 = 5 (phần)

Số thóc ở kho thứ nhất là:

125 : 5 = 75 (tấn)

Số thóc ở kho thứ hai là:

125 – 75 = 50 (tấn)

Đáp số: Kho 1: 75 tấn thóc

Kho 2: 50 tấn thóc

Bài 3 :Tổng của hai số bằng số lớn nhất có hai chữ số, tỉ số của hai số đó là \frac{4}{5}

Đáp án:

Ta có số lớn nhất có 2 chữ số là 99

Ta có sơ đồ sau

Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

4 + 5 = 9 (phần)

Số bé là: 99 : 9 x 4 = 44

Số lớn là 99 – 44 = 55

Đáp số: Số bé: 44; Số lớn: 55

Một số bài tập luyện cho bài học : Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó 

Để nâng cao kiến thức của các em về bài học , chúng ta sẽ cùng nhau đi làm thêm một số bài tập sau :

Bài 1 :Lớp 4A có tất cả 36 học sinh. Biết số học sinh nữ bằng 4/5 số học sinh nam. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?

A. 16 học sinh nam; 20 học sinh nữ

B. 24 học sinh nam; 12 học sinh nữ

C. 12 học sinh nam; 24 học sinh nữ

D. 20 học sinh nam; 16 học sinh nữ

Bài 2 : Một người đã bán được 324 quả cam và quýt , trong đó số cam bằng 4/5 số quýt. Tính số cam, số quýt đã bán.

A. 134 quả cam; 190 quả quýt

B. 140 quả cam; 175 quả quýt

C. 136 quả cam; 185 quả quýt

D. 144 quả cam; 180 quả quýt

ĐÁP ÁN

  1.  A   2.  D

Lời kết :

Trên đây là bài học: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó toán lớp 4. Mong rằng các em sẽ thấy được sự bổ ích từ bài giảng mang đến. Từ đó giúp các em đạt được hiệu quả hơn trong quá  trình học tập. Hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo.

Xem thêm :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button