Lớp 6

Tính chất cơ bản của phân số – Lý thuyết bài tập cụ thể nhất

Rate this post

Tính chất cơ bản của phân số bao gồm những tính chất có liên quan đến phép nhân và phép chia của một phân số. Với bài học này sẽ hỗ trợ các em trong việc rút gọn cũng như thực hiện việc quy đồng mẫu số. Vì vậy các em hãy cố gắng tập trung vào bài nhé!

Tính chất cơ bản của phân số

Tính chất cơ bản của phân số bao gồm 2 tính chất đáng chú ý

  • Nếu ta nhân cả tử và mẫu với cùng một số bất kỳ. Với điều kiện số đó khác 0. Ta sẽ được một phân số mới bằng phân số ban đầu.
  • Tương tự với phép chia, ta có: Nếu ta chia cả tử và mẫu với cùng một số bất kỳ. Với điều kiện số đó khác 0. Ta sẽ được một phân số mới bằng phân số ban đầu.
Tính chất cơ bản của phân số
Tính chất cơ bản của phân số – Lý thuyết bài tập cụ thể nhất

Từ tính chất cơ bản của phân số, ta áp dụng vào các bài tập ứng dụng như sau:

Dạng toán rút gọn phân số

Để rút gọn một phân số, ta thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tìm số a thuộc tập hợp số tự nhiên sao cho cả tử và mẫu cùng chia hết cho số đó

Bước 2: Chia cả tử và mẫu cho số a vừa tìm được

Bước 3: tiếp tục lặp lại cho tới khi phân số trở thành một phân số tối giản

Tính chất cơ bản của phân số

Ở dạng toán này, ta cần chú ý thế nào là một phân số tối giản?

Phân số tối giản là một phân số mà cả tử và mẫu không cùng chia hết cho bất kỳ một số tự nhiên nào khác 1.

Dạng toán quy đồng mẫu số các phân số

Ở dạng toán quy đồng mẫu số các phân số, ta chú ý đến 2 trường hợp.

  • Mẫu số chung là tích của mẫu số hoặc chính là một trong mẫu số của các phân số
  • Mẫu số chung là một số khác ngoài mẫu số các phân số

Tính chất cơ bản của phân số

Luyện tập với các bài tập thực hành

Bài 1: Rút gọn phân số

\frac{15}{25} ;\frac{18}{27} ;\frac{36}{64}

Phương pháp giải

Khi rút gọn phân số có thể làm như sau:

– Xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1.

– Chia tử số và mẫu số cho số đó.

– Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản.

Đáp án bài tập

\frac{15}{25} = \frac{15 \div 5}{25 \div 5} = \frac{3}{5} ;

\frac{18}{27} = \frac{18 \div 9}{27 \div 9} = \frac{2}{3} ;

\frac{36}{64} = \frac{36 \div 4}{64 \div 4} = \frac{9}{16}

Bài 2: Quy đồng mẫu các phân số:

a) \frac{2}{3} + \frac{5}{8}

b) \frac{1}{4} + \frac{7}{12}

c) \frac{5}{6} + \frac{3}{8}

Phương pháp giải

Khi quy đồng mẫu số hai phân số có thể làm như sau:

– Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai.

– Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất.

– Sau đó thực hiện các phép toán như bình thường.

Đáp án bài tập

a) MSC: 24

\frac{2}{3} = \frac{2\times8 }{3\times 8} =\frac{16}{24} ;

\frac{5}{8} = \frac{5\times3 }{8\times 3} =\frac{15}{24}

b) MSC: 12

\frac{1}{4} = \frac{1\times 3 }{4\times 3} =\frac{3}{12} ; \frac{7}{12}

c) MSC: 48

\frac{5}{6} = \frac{5\times8 }{6\times 8} =\frac{40}{48} ; \frac{3}{8} = \frac{3\times6 }{8\times 6} =\frac{18}{48}

Lời kết

Trên đây là toàn bộ những thông tin tổng hợp về kiến thức của bài học: Tính chất cơ bản của phân số. Mong rằng các em sẽ hiểu được bài một cách đầy đủ nhất. Chúc các trò học thật giỏi nhé!

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button