Lớp 5

Tổng nhiều số thập phân – Bài tập có lời giải đầy đủ

Rate this post

Hãy đến với bài toán sau đây: Có ba thùng đựng dầu, thùng 1 chứa 13,5 lít, thùng 2 chứa nhiều hơn thùng thứ nhất 1,5 lít, thùng 2 nhiều hơn thùng 2 3,4 lít. Vậy tổng số dầu của 3 thùng là bao nhiêu? Hãy để bài học: Tổng nhiều số thập phân giải đáp cho các em nhé.

Mục tiêu – Tổng nhiều số thập phân

 • Phải nắm được cách tính tổng nhiều số thập dựa trên những kiến thức của bài tính tổng hai số thập phân. 
 • Nắm được những tính chất như kết hợp, giao hoán của phép cộng những số thập phân. 
 • Vận dụng các kiến thức đã học để tính nhanh hơn và thuận tiện hơn.

Lý thuyết – Tổng nhiều số thập phân

1.Cách tính:

Để tính tổng nhiều số thập phân ta làm tương tự như tính tổng hai số thập phân.

Các em hãy ôn tập lại lý thuyết bài Tính tổng hai số thập phân nhé.

2.Tính chất

a. Tính chất giao hoán: Khi đổi chỗ hai số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.

Tổng nhiều số thập phân

Ví dụ: Đặt tính rồi tính:

Tổng nhiều số thập phân

Vậy 4,5+13,28 = 13,28+4,5.

b. Tính chất kết hợp: Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba thì ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của hai số còn lại.

Tổng nhiều số thập phân

Ví dụ :

(2,1+6,4)+5,7=8,5+5,7=14,2

2,1+(6,4+5,7)=2,1+12,1=14,2

Vậy (2,1+6,4)+5,7=2,1+(6,4+5,7).

c. Cộng với số 0: Số thập phân nào cộng với  0 cũng bằng chính số thập phân đó.

Ví dụ: 30,91 + 0 =  30,91

Chú ý: Ta thường áp dụng các tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng số thập phân trong các bài tính nhanh.

Ví dụ: Áp dụng tính chất kết hợp, giao hoán để tính nhanh:

 1. 3,1+4,6+5,4= 3,1 + ( 4,6+5,4) = 3,1 + 10 = 13,1
 2. 17,12+11,45 +2,88 = 17,12+2,88+11,45= (17,12+2,88)+11,45 = 20 + 2,88= 22,88

Các em hãy xem video bài giảng của thầy cô giáo của Toppy nhé!

Bài tập – Tổng nhiều số thập phân( SGK – trang 51)

Câu 1: Tính:

a) 5,27 + 14,35 + 9,25;

b) 6,4 + 18,36 + 52;

c) 20,08 + 32,91 + 7,15;

d) 0,75 + 0,09 + 0,8

Bài Làm:

a) 5,27 + 14,35 + 9,25 = 5,27 + (14,35 + 9,25)= 5,27+23,6=28,87

b) 6,4 + 18,36 + 52 = 76,76

c) 20,08 + 32,91 + 7,15 = 60,14

d) 0,75 + 0,09 + 0,8 =1,64

Câu 2: Tính rồi so sánh giá trị của (a+b) +c và a + (b+c):

Tổng nhiều số thập phân

Lời giải :

(a+b) +c = a + (b+c)

 •  2,5 + 6,8 + 1,2= (2,5 + 6,8 )+ 1,2 = 2,5 + ( 6,8 + 1,2)= 10,5
 • 1,34 + 0,52 + 4 =(1,34+0,52)+4 = 1,34 + (0,52+ 4) = 5,84

Câu 3:

Câu 3: Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để tính:

a) 12,7 + 5,89 +1,3;

b) 38,6 + 20,09 + 7,91;

c) 5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2;

d) 7,34 + 0,45 + 2,66 + 0,55

Lời giải :

a) 12,7 + 5,89 +1,3;

 • 12,7 + 5,89 +1,3= 19,89
 • Giao hoán: 5,89 + 1,3 + 12,7 = 19,89
 • Kết hợp: 5,89 + (1,3 + 12,7) = 5,89 + 14 = 19,89

b) 38,6 + 20,09 + 7,91;

 • 38,6 + 20,09 + 7,91= 66,6
 • Giao hoán: 7,91 + 20,09 + 38,6 = 66,6
 • Kết hợp: 38,6 + ( 20,09 + 7,91)= 38,6 + 28 = 66,6

c) 5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2;

 • 5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2= 19
 • Giao hoán: 7,8 + 4,25 + 5,75 + 1,2 = 19
 • Kết hợp: (5,75 + 4,25) + (7,8 + 1,2) = 10 + 9  = 19

d) 7,34 + 0,45 + 2,66 + 0,55

 • 7,34 + 0,45 + 2,66 + 0,55= 11
 • Giao hoán: 0,45 + 2,66 + 7,34 + 0,55 = 11
 • Kết hợp: (2,66 + 7,34 ) + (0,55 + 0,45) = 10 + 1 = 11

Bài tập luyện tập – Trang 52 – sgk toán lớp 5

Câu 1: Tính:

a) 15,32 + 41,69 + 8,44;

b) 27,05 + 9,38 + 11,23

Đáp án:

a) 65,45

b) 47,66

Câu 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 4,68 + 6,03 + 3,97;

b) 6,9 + 8,4 + 3,1 + 0,2;

c) 3,49 + 5,7 + 1,51;

d) 4,2 + 3,5 + 4,5 + 6,8

Bài Làm:

Mẹo hay: Đứng trước những bài toán tính tổng với nhiều số hạng, các em hãy nhóm những số cộng lại là một số tự nhiên nhé. Vận dụng linh hoạt tính chất giao hoán, kết hợp để làm bài tốt hơn.

a) 4,68 + 6,03 + 3,97 = 4,68 + (6,03 + 3,97) = 4,68 + 10 = 14,68

b) 6,9 + 8,4 + 3,1 + 0,2 = (6,9 +  3,1) + (8,4 + 0,2) = 10 + 8,6 = 18,6

c) 3,49 + 5,7 + 1,51 = (3,49  + 1,51) + 5,7 = 5 + 5,7 = 10,7

d) 4,2 + 3,5 + 4,5 + 6,8 = (4,2 + 6,8) + (3,5 + 4,5) = 11 + 8 = 19

Câu 3: Hãy so sánh <  ;  =  ;   >

a)3,6 + 5,8 ….8,9          b) 5,7+ 8,8……14,5

c) 7,56…4,2 + 3,4         d) 0,5 …….0,08 + 0,4

Bài Làm:

 1.   3,6 + 5,8 ….8,9

=>      9,4   >   8,9

b. 5,7+ 8,8……14,5 =>  14,5   =  14,5

c. 7,56…4,2 + 3,4          7,56 <  7,6

d. .0,5 …….0,08 + 0,4          0,5  > 0,48

Câu 4: Một người thợ dệt ngày thứ nhất dệt được 28,4 m vải, ngày thứ hai dệt được nhiều hơn ngày thứ nhất 2,2m vải, ngày thứ ba dệt được nhiều hơn ngày thứ hai 1,5m vải. Hỏi cả ba ngày người đó dệt được bao nhiêu mét vải?

lời giải:  Dựa vào đề bài, ta vẽ được :

Tổng nhiều số thập phân

Ngày thứ hai, người thợ dệt được số mét vải là:

28,4 + 2,2 = 30,6 ( mét)

Ngày thứ ba, người thợ dệt được số mét vải là:

30,6  + 1,5 = 32,1 ( mét)

Cả ba ngày, người thợ dệt được số mét vải là:

28,4 + 30,6 + 32,1 = 91,1 ( mét )

Vậy đáp số: 91,1 mét

Rút gọn:

Cả ba ngày, người thợ dệt được số mét vải là:

28,4 + (28,4 + 2,2 ) + ( 28,4 + 2,2 + 1,5) = 91,1 ( m)

Cách giải rút gọn ta tiết kiệm được thời gian, tuy nhiên dễ gây nhầm lẫn, các em hãy lựa chọn cách làm thích hợp với mình nhé!

Câu hỏi tự luyện – Tổng nhiều số thập phân

Câu 1: Một cửa hàng có 58,5 kg gạo nếp, số gạo tẻ nhiều hơn gạo nếp 33,8 kg. Vậy cửa hàng có tất cả … tạ gạo.

Câu 2: Tính chu vi tam giác ABC có độ dài các cạnh lần lượt là: 8,75cm;17,2cm;21,06cm

Câu 3: Tính nhanh:

25,7+9,48+14,3 = ? 

Câu 4: Có ba thùng đựng dầu, thùng thứ nhất có 12,5 lít , thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất 6,5 lít dầu, thùng thứ ba  nhiều hơn thùng thứ hai 3,4 lít dầu ? ( Đây là câu hỏi ở đầu bài học, bây giờ các em có cảm thấy bài toán này dễ dàng thực hiện chưa nào) 

Đáp án:

Câu 1:1,508 tạ gạo

Câu 2: Chu vi tam giác = a + b + c= 47,01

Câu 3: 49,48

Câu 4: 53,9 lít dầu

Lời kết 

Qua bài học – Tổng nhiều số thập phân mong rằng các em sẽ nắm được những kiến thức. Cũng như thành thạo trong quá trình làm bài tập. Hãy cùng với web khám phá thêm thật nhiều kiến thức bổ ích các bạn nhé.

Các bài giảng tham khảo:

Hằng Nga

Là một giáo viên Toán với hơn 3 năm giảng dạy tôi mong muốn được chia sẻ nhiều hơn những kiến thức của tôi đến các em học sinh trên mọi miền tổ quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button