Lớp 5

Tổng nhiều số thập phân – Bài tập & lời giải Toán 5

Rate this post

Ở những bài trước các em đã được làm học tính tổng hai số thập phân, ngày hôm nay cô sẽ hưỡng dẫn các em cách tính Tổng nhiều số thập phân, để qua đó các em có thể vận dụng linh hoạt hơn trong những bài toán về số thập phân nhé. Bài giảng do Itoan biên soạn, bao gồm nội dung và bài tập kèm lời giải, theo giáo án chuẩn của Bộ giáo dục của chương trình Toán 5.

Mời các em học sinh, các quí phụ huỵnh cùng tham khảo!

Mục tiêu – Tổng nhiều số thập phân

  • Biết cách tính tổng nhiều số thập phân.
  • Nắm được các tính chất kết hợp của phép cộng các số thập phân.
  • Vận dụng để tính tổng bằng cách thuận tiện nhất.

Lý thuyết – Tổng nhiều số thập phân

Các lý thuyết cô đọng & cơ bản nhất, giúp em tự tin khi làm các dạng bài tập liên quan!

1.Cách tính

  • Để tính tổng nhiều số thập phân ta làm tương tự như tính tổng hai số thập phân.
  • Ví dụ: 4,6+2,2+3,3=6,8+3,3=10,1

2. Tính chất

a. Tính chất giao hoán: Khi đổi chỗ hai số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.

a+b=b+a

Ví dụ: Đặt tính rồi tính:

Tổng nhiều số thập phân

Vậy 4,5+13,28=13,28+4,5.

b. Tính chất kết hợp: Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba thì ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của hai số còn lại.

Tổng nhiều số thập phân

Ví dụ :

(2,3+6,4)+5,7=8,7+5,7=14,4

2,3+(6,4+5,7)=2,3+12,1=14,4

Vậy (2,3+6,4)+5,7=2,3+(6,4+5,7).

c. Cộng với số 0: Số thập phân nào cộng với  0 cũng bằng chính số thập phân đó.

Tổng nhiều số thập phân

Ví dụ: 1,5+0=1,5.

  •  Lưu ý: Ta thường áp dụng các tính chất của phép cộng số thập phân trong các bài tính nhanh.

Sau đây là bài giảng do thầy giáo Đặng Hoàng Hà giảng, mời các em cùng tham khảo!

Sau khi học xong phần lý thuyết các em đã nắm được các tính chất trong bài chưa? Bao gồm những tính chất gì các em cùng nhắc lại với cô nhé

  • Tính chất kết hợp
  • Tính chất giao hoán
  • Tính chất cộng với 0

Bài tập – Tổng nhiều số thập phân ( SGK – Trang 50)

Câu 1:Đặt tính rồi tính:

a) 5,27 + 14,35 + 9,25;

b) 6,4 + 18,36 + 52;

c) 20,08 + 32,91 + 7,15;

d) 0,75 + 0,09 + 0,8

Đáp án:

a) 5,27 + 14,35 + 9,25 = 5,27 + (14,35 + 9,25)=5,27+23,6=28,87

b) 6,4 + 18,36 + 52=24,76+52=76,76

c) 20,08 + 32,91 + 7,15=(20,08 + 32,91) + 7,15=52,99+7,15=60,14

d) 0,75 + 0,09 + 0,8=0,84+0,8=1,64

Câu 2: Tính rồi so sánh giá trị của (a+b) +c và a + (b+c):

Tổng nhiều số thập phân

Lời giải:

Tổng nhiều số thập phân

Phép tính có Tính chất kết hợp: Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba thì ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của hai số còn lại.

(a+b)+c=a+(b+c)

Câu 3: Dùng tính chất kết hợp  và tính chất giao hoán để tính:

a) 12,7 + 5,89 +1,3;

b) 38,6 + 20,09 + 7,91;

c) 5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2;

d) 7,34 + 0,45 + 2,66 + 0,55

Bài Làm:

a) 12,7 + 5,89 +1,3;

12,7 + 5,89 +1,3= 19,89

Giao hoán: 5,89 + 1,3 + 12,7 = 19,89

Kết hợp: 5,89 + (1,3 + 12,7) = 5,89 + 14 = 19,89

b) 38,6 + 20,09 + 7,91;

38,6 + 20,09 + 7,91= 66,6

Giao hoán: 7,91 + 20,09 + 38,6 = 66,6

Kết hợp: 38,6 + ( 20,09 + 7,91)= 38,6 + 28 = 66,6

c) 5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2;

5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2= 19

Giao hoán: 7,8 + 4,25 + 5,75 + 1,2 = 19

Kết hợp: (5,75 + 4,25) + (7,8 + 1,2) = 10 + 9  = 19

d) 7,34 + 0,45 + 2,66 + 0,55

7,34 + 0,45 + 2,66 + 0,55= 11

Giao hoán: 0,45 + 2,66 + 7,34 + 0,55 = 11

Kết hợp: (2,66 + 7,34 ) + (0,55 + 0,45) = 10 + 1 = 11

Bài tập luyện tập Tổng nhiều số thập phân – Trang 52

Câu 1:Tính:

a) 15,32 + 41,69 + 8,44

b) 27,05 + 9,38 + 11,23

Đáp án:

a) 65,45

b) 47,66

Câu 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 4,68 + 6,03 + 3,97;

b) 6,9 + 8,4 + 3,1 + 0,2;

c) 3,49 + 5,7 + 1,51;

d) 4,2 + 3,5 + 4,5 + 6,8

Lời giải:

a) 4,68 + 6,03 + 3,97 = 4,68 + (6,03 + 3,97) = 4,68 + 10 = 14,68

b) 6,9 + 8,4 + 3,1 + 0,2 = (6,9 +  3,1) + (8,4 + 0,2) = 10 + 8,6 = 18,6

c) 3,49 + 5,7 + 1,51 = (3,49  + 1,51) + 5,7 = 5 + 5,7 = 10,7

d) 4,2 + 3,5 + 4,5 + 6,8 = (4,2 + 6,8) + (3,5 + 4,5) = 11 + 8 = 19

Câu 3: Điền các dấu thích hợp vào chỗ trống <, =, >.

3,6 + 5,8 ….8,9           5,7+ 8,8……14,5

7,56…4,2 + 3,4          0,5 …….0,08 + 0,4

Bài Làm:

  3,6 + 5,8 ….8,9           5,7+ 8,8……14,5

9,4   >   8,9                14,5   =  14,5

7,56…4,2 + 3,4          0,5 …….0,08 + 0,4

7,56 <  7,6                 0,5  > 0,48

Câu 4 : Một người thợ dệt ngày thứ nhất dệt được 28,4 m vải, ngày thứ hai dệt được nhiều hơn ngày thứ nhất 2,2m vải, ngày thứ ba dệt được nhiều hơn ngày thứ hai 1,5m vải. Hỏi cả ba ngày người đó dệt được bao nhiêu mét vải?

Bài giải:

Cách 1:

Ngày thứ hai người thợ dệt được số mét vải là:

           28,4 + 2,2 = 30,6 ( mét vải)

Ngày thứ ba người thợ dệt được số mét vải là:

           30,6  + 1,5 = 32,1 ( mét vải)

Tổng ba ngày người thợ dệt được số mét vải là:

           28,4 + 30,6 + 32,1 = 91,1 ( mét vải)

                                   Đáp số: 91,1 mét vải

Cách 2: Tổng ba ngày người thợ dệt được số mét vải là:

 28,4 + (28,4 + 2,2) + (28,2 +2,2+1,5 ) = 91,1 ( m )

   Đáp số: 91,1 mét vải

Lời kết

Bài giảng: Tổng của nhiều số thập phân hôm nay kết thúc tại đây! Đây là phần kiến thức quan trọng, được ứng dụng nhiều trong các bài tập sau này. Để học tốt, các em nên nghe lại bài giảng một lần nữa và làm thêm nhiều bài tập đa dạng từ cơ bản đến nâng cao. Nền tảng học trực tuyến Toppy có đủ các bài học từ chương trình lớp 1 đến lớp 12, sẵn sàng đồng hành cùng các em học sinh thân yêu trong suốt chặng đường học tập.

Chúc các em học tốt!

>> Xem thêm:

 

Hằng Nga

Là một giáo viên Toán với hơn 3 năm giảng dạy tôi mong muốn được chia sẻ nhiều hơn những kiến thức của tôi đến các em học sinh trên mọi miền tổ quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button