Lớp 6

Vẽ đoạn thẳng khi biết độ dài – Bài tập đầy đủ toán lớp 6

Rate this post

Chắc hẳn các em đã được học vẽ đường thẳng thông qua môn vẽ rồi đúng không nào? Tuy nhiên khi áp dụng vào môn Toán thì chúng ta cần phải có sự chính xác cao hơn. Vì thế, chúng ta phải được học bài mang tên: Vẽ đoạn thẳng khi biết độ dài. Cùng học hỏi thật nhiều kiến thức hay cùng với cô thôi nào!

Mục tiêu bài học : Vẽ đoạn thẳng khi biết độ dài 

  • Nhắc lại được nội dung kiến thức ở những bài học trước đó. 
  • Kiến thức lý thuyết của bài học cùng những tính chất và cả cách sử dụng những dụng cụ đo độ dài. 
  • Hoàn thành được toàn bộ phần bài tập từ cơ bản cho đến nâng cao.

Kiến thức cơ bản của bài học : Vẽ đoạn thẳng khi biết độ dài 

Dưới đây là phần nội dung kiến thức tóm tắt của bài học , các bạn tập trung học tập để có thể áp dụng trong các bài tập phía dưới :

  • Chôn các cọc hàng rào nằm giữa hai cột mốc A và B.

Vẽ đoạn thẳng khi biết độ dài
Vẽ đoạn thẳng khi biết độ dài 
  • Đào hố trồng cây thẳng hàng với hai cây A và B đã có bên lề đường.
Vẽ đoạn thẳng khi biết độ dài
Vẽ đoạn thẳng khi biết độ dài 

Mỗi nhóm 2 học sinh chuẩn bị:

  • Ba cọc tiêu, đó là những cây cọc bằng tre hoặc bằng gỗ dài chừng 1,5m có một đầu nhọn. Thân cọc được sơn bằng hai màu xen kẽ nhau để dễ nhìn thấy cọc từ xa.
  • Một dây dọi để kiểm tra xem cọc tiêu có được đóng thẳng đứng với mặt đất không.

Bước 1: Cắm cọc tiêu thẳng đứng với mặt đất tại hai điểm A và B.

Bước 2: Bạn thứ nhất đứng ở A, bạn thứ hai đứng ở cọc tiêu dựng thẳng đứng ở một điểm C (h.24,h.25)

Bước 3: Bạn thứ nhất ra hiệu để bạn thứ hai điều chỉnh vị trí cọc tiêu cho đến khi bạn thứ nhất thấy cọc tiêu A che lấp hai cọc tiêu ở B và C. Khi đó A,B,C thẳng hàng.

Ví dụ 1:

Hãy trồng 5 cây thành 2 hàng, mỗi hàng có 3 cây.

Giải:

Nếu các hàng tách biệt nhau hoàn toàn thì ta có 2.3=6>5 nên không đủ số cây.

Như vậy 2 hàng này có chung 2.35=1 (cây).

Ta có thể trồng như hình dưới.

Vẽ đoạn thẳng khi biết độ dài

Ví dụ 2: Hãy trồng 6 cây thành 3 hàng, mỗi hàng có 3 cây.

Giải:

Số lượng cây không đủ cho cách trồng các hàng tách biệt nhau.

Chúng ta có thể trồng sao cho cứ 2 hàng bất kì thì có chung 1 cây, như sau:

Vẽ đoạn thẳng khi biết độ dài

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 6 bào học : Vẽ đoạn thẳng khi biết độ dài 

Sau khi đã cùng nhau đi điểm qua các tiêu điểm của bài học , thì bây giờ chúng ta cùng kiểm tra lại lượng kiến thức bằng việc làm một số bài tập sau đây nhé !

Bài 53 trang 124 SGK Toán 6 tập 1

Trên tia Ox, vẽ hai đoạn thẳng OM và ON sao cho OM = 3cm, ON = 6cm. Tính MN. So sánh OM và MN.

Hướng dẫn phân tích bài toán :

+ Trên tia Ox bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một điểm M sao cho OM = a (đơn vị độ dài).

+ Trên tia Ox, OM = a, ON = b, nếu 0 < a < b thì điểm M nằm giữa hai điểm O và N.

Lời giải:

Hình vẽ:

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 9

+ Vì M, N nằm trên tia Ox mà OM < ON (3cm < 6cm) nên điểm M nằm giữa hai điểm O và N.

+ Ta có: OM + MN = ON

Thay số: 3 + MN = 6

⇒ MN = 6 – 3 = 3 (cm)

+ Vì OM = 3cm = MN nên OM = MN.

Bài 54 trang 124 SGK Toán 6 tập 1

Trên tia Ox vẽ ba đoạn thẳng OA, OB, OC sao cho OA = 2cm, OB = 5cm, OC = 8cm. So sánh BC và BA.

 Lời giải:

Hình vẽ:

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 9

+ Vì A, B nằm trên tia Ox mà OA < OB (2cm < 5cm) nên điểm A nằm giữa hai điểm O và B.

Ta có: OA + AB = OB

Thay số: 2 + AB = 5

⇒ AB = 5 – 2 = 3 (cm)

+ Vì B, C nằm trên tia Ox mà OB < OC (5cm < 8cm) nên điểm B nằm giữa hai điểm O và C.

Ta có: OB + BC = OC

Thay số: 5 + BC = 8

⇒ BC = 8 – 5 = 3 (cm)

+ Ta thấy BA = 3cm = BC nên BA = BC.

Bài 55 trang 124 SGK Toán 6 tập 1

Gọi A, B là hai điểm trên tia Ox. Biết OA = 8cm, AB = 2cm. Tính OB. Bài toán có mấy đáp số?

Hướng dẫn:

+ Đoạn thẳng AB cũng chính là đoạn thẳng BA nên bài toán sẽ được chia thành hai trường hợp.

TH1: Điểm A nằm giữa hai điểm O và B.

TH2: Điểm B nằm giữa hai điểm O và B.

Lời giải:

+ Trường hợp 1: điểm A nằm giữa hai điểm O và B.

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 9

Ta có: OB = OA + AB = 8 + 2 = 10cm.

+ Trường hợp 2: B nằm giữa O và A

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 9

Ta có: OB + AB = OA

⇒ OB = OA – AB = 8 – 2 = 6cm

Kết luận: Vậy bài toán có hai đáp số là 10cm và 6cm.

Bài 56 trang 124 SGK Toán 6 tập 1

Cho đoạn thẳng AB dài 4cm. Trên tia AB lấy điểm C sao cho AC = 1cm.

a) Tính CB.

b) Lấy điểm D thuộc tia đối của tia BC sao cho BD = 2cm. Tính CD.

 

Lời giải:

a)

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I

+ Trên tia AB có hai điểm B, C mà AC < AB (1cm < 4cm) nên điểm C nằm giữa hai điểm A và B.

Do đó: AC + CB = AB

Thay số: 1 + CB = 4

⇒ CB = 4 – 1 = 3(cm)

b)

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I

+ Điểm D thuộc tia đối của tia BC nên điểm B nằm giữa hai điểm C và D.

Do đó: CD = CB + BD

Thay số CD = 3 + 2 = 5cm

Bài 57 trang 124 SGK Toán 6 tập 1

Đoạn thẳng AC dài 5cm. Điểm B nằm giữa A và C sao cho BC = 3cm.

a) Tính AB.

b) Trên tia đối của tia BA lấy điểm D sao cho BD = 5cm. So sánh AB và CD.

Lời giải:

a)

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I

+ Vì điểm B nằm giữa A và C nên: AB + BC = AC

Thay số: AB + 3 = 5

⇒ AB = 5 – 3 = 2 (cm)

b) Tia đối của tia BA là tia BC.

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I

+ Trên tia BC có hai điểm C, D mà BC < BD (3cm < 5cm) nên điểm C nằm giữa hai điểm B và D.

Do đó: BC + CD = BD

Thay số: 3 + CD = 5

⇒ CD = 5 – 3 = 2 (cm)

Ta thấy: AB = 2cm = CD nên AB = CD.

Bài 58 trang 124 SGK Toán 6 tập 1

Vẽ đoạn thẳng AB dài 3,5 cm. Nêu cách vẽ.

Lời giải:

+ Chỉ dùng thước kẻ:

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I

  • Vẽ tia Ax bất kì.
  • Đặt cạnh thước (phần có vạch đo kích thước) nằm trên tia Ax sao cho vạch số 0 của thước trùng với gốc A của tia.
  • Vạch số 3,5cm của thước sẽ cho ta điểm B. Đoạn thẳng AB là đoạn thẳng cần vẽ.

Bài 59 trang 124 SGK Toán 6 tập 1

Trên tia Ox, cho ba điểm M, N, P biết OM = 2cm, ON = 3cm, OP = 3,5cm. Hỏi trong ba điểm M, N, P thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?

Lời giải

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I

+ Vì cả 3 điểm M, N, P đều nằm trên tia Ox mà OM = 2cm < ON = 3cm < OP = 3,5cm nên điểm N nằm giữa hai điểm M và P.

Một số bài tập ôn luyện kiến thức : Vẽ đoạn thẳng khi biết độ dài 

Sau đây là một số bài tập giúp các bạn luyện tập thêm kiến thức

Bài 1 :

Cho đoạn thẳng AB dài 4cm. Trên tia AB lấy điểm C sao cho AC=1cm. Lấy điểm D thuộc tia đối của tia BC sao cho BD=2cm. Tính CD.

A. 3 cm   B . 4 cm     C. 5 cm     D. 2 cm

Bài 2 :

Đoạn thẳng AC dài 5cm. Điểm B nằm giữa A và C sao cho BC=3cm. Trên tia đối của tia BA lấy điểm D sao cho BD=5cm. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. CD>AB

B. AB>CD

C.AB=CD

Bài 3 :

Vẽ tia Ox, trên tia Ox lấy các điểm A,B,C,D sao cho: OA=1cmOB=2cmOC=3cmOD=4cm. Thứ tự các điểm A,B,C,D trên tia Ox là?

A. A;B;C;D

B. A;B;D;C

C .B;A;D;C

D.C;D;A;B

Lời kết :

Bài học: Vẽ đoạn thẳng khi biết độ dài thật thú vị đúng không nào? Wikhoctap luôn mong muốn mang đến cho các bạn thật nhiều bài giảng có chất lượng nhất giúp cho quá trình học tập của bạn được trở nên thú vị hơn. Vì thế, đừng ngần ngại mà hãy truy cập vào web Wikihoctap để tiếp thu nhiều kiến thức mới hơn nữa nhé.

Xem thêm :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button